A A A

VVK 2 - przekaźnik wycieku wody / zalania wodą

  • VVK2 moduł przekaźnikowy wycieku wody
    VVK2 moduł przekaźnikowy wycieku wody
  • Czujniki wycieku wody do podłączenia do VVK2
    Czujniki wycieku wody do podłączenia do VVK2

Dane techniczne

Nr kat.: 1187024
Zasilanie: 24 Vac/dc, 2VA
Poziom aktywacji alarmu (punkt zadający alarm, czułość reakcji):
wybieralny, LOW < 10 kohm, HIGH < 80 kohm
Sygnał wyjściowy: przekaźnik alarmowy,
bezpotencjałowy zestyk przełączny 60V, 2A
Obudowa: IP20, montaż na szynie DIN 35mm
Zakres: 10 kohm / 80...300 kohm, wybieralny

Moduł przekaźnikowy wycieku wody dla czujników wycieku wody VVA1, VVA2 and VVN2, zasilanie 24Vac, z przekaźnikiem 230VAC 5A.

VVK2 jest precyzyjnym przekaźnikiem kontrolującym w sposób ciągły oporność czujników wycieku wody zamontowanych na monitorowanej powierzchni (np. na podłodze, pod rurociągiem). Gdy czujnik/czujniki zostają zmoczone i ich opór spadnie poniżej wartości nastawionego punktu/poziomu załączenia alarmu (H lub L) automatycznie zostanie aktywowany alarm oraz zaświeci się dioda kontrolna. Kiedy czujnik/czujniki wyschną, a ich opór wzrośnie i przekroczy z powrotem poziom załączania alarmu, z uwzględnieniem histerezy przekaźnik alarmowy zostanie automatycznie zwolniony, a dioda kontrolna zostanie wyłączona.

VVK2 posiada również sygnalizację błędu czujników (przy pracy w warunkach normalnych rezystancja czujnika mieści się w granicach 100…300kOhm. Jeśli jednak wartość rezystancji wzrośnie do 330kOhm aktywuje się alarm błędu czujnika).

Urządzenie daje możliwość podłączenia do jednego VVK2 do kilku czujników wycieku wody równolegle (alarm resetowany gdy R > 300 kohm).


Kody produktów:

VVK2 (1187024)  moduł przekaźnikowy / przekaźnik wycieku wody

Opornościowe czujniki wycieku wody do VVK2:

VVA 1  (1187020)  czujnik wycieku wody
VVA 2  (1187021)  czujnik wycieku wody z kablem połączeniowym długości 2m
VVA 3  (1187026)  czujnik wycieku wody 25x200mm z taśmą przyczepną oraz kablem 2m
VVN 1  (1187025)  czujnik z taśmą bawełnianą, taśma dł. 1m oraz kabel 2m
VVN 2  (1187023)  czujnik z taśmą bawełnianą, taśma dł. 2m oraz kabel 2m