A A A

RY 1-U-K przekaźnik sterowany napięciem

  • RY 1-U-K przekaźnik sterowany napięciem 0-10V, z gniazdem
    RY 1-U-K przekaźnik sterowany napięciem 0-10V, z gniazdem

Dane techniczne

Nr kat.: 1183041
Obudowa: IP 20
Wejście: 0 - 10 Vdc < 0.2 mA
Punkt zadający: nastawialny w zakresie 0...10V
Histereza: nastawialna w zakresie 0.2...1.0 V
Zasilanie: 24 Vac/dc, 1 VA
Wymiary: 23 x 77 x 53 mm
Wyjście: zestyk przełączny 230 Vac, 10 A rezyst.

RY 1-U-K  moduł przekaźnika sterowanego napięciem, z wtykanym terminalem do podłączania przewodów. Posiada jeden zestyk przełączny przekaźnika 230Vac 10A rezyst.  Sterowany sygnałem analogowym 0..10Vdc.
Wartość punktu zadającego sygnał przekaźnika (załączenia/wyłączenia) jest regulowana w zakresie  0…10 V (P1). Regulowana jest również histereza w zakresie 0,2…1,0 V (P2). Po przekroczeniu ustawionej wartości punktu zadaj. zestyk zostaje rozłączony/złączony w zależności od podłączenia NO/NC.
[moduł rozszerzający]