A A A

Detekcja wycieku wody

Detekcja przecieku wody jest użyteczna jako ochrona i zapobieganie ewentualnym zniszczeniom wywołanym zalaniem wodą pomieszczeń, urządzeń.  Odpowiednie miejsca do nadzorowania ewentualnego zalania wodą to np. powierzchnia podłogi pod urządzeniami instalacji wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji, serwerowni, itd. Tworzy to tzw. system detekcji wycieku wody, w tym np. obecności wody na podłodze.

Gdy czujnik/czujniki zostają zmoczone ich opór spada, gdy czujnik/czujniki wyschną, ich opór wzrasta. Czujniki można wpinać bezpośrednio w system monitorujący, bądź wykorzystując przekaźniki alarmowe z histerezą VVK2 i detektor wody LPH10.

 • LPH 10 - przekaźnik wycieku wody / zalania wodą

  Detektor wycieku wody z wbudowanym sygnalizatorem dźwiękowym (brzęczykiem), diodą LED i przyciskiem wyzerowania alarmu. Detektor LPH 10 monitoruje w sposób ciągły rezystancję czujnika wycieku wody (lub czujników) zamontowanego na kontrolowanej powierzchni (np. na podłodze, pod rurociągiem). Gdy czujnik zostanie zmoczony, jego rezystancja spada, zapala się dioda sygnalizacyjna na obudowie, włącza się sygnał dźwiękowy oraz zostaje aktywowany przekaźnik alarmowy (NO/NC).

 • VVK 2 - przekaźnik wycieku wody / zalania wodą

  Moduł przekaźnikowy wycieku wody dla czujników wycieku wody VVA1, VVA2 and VVN2, zasilanie 24Vac, z przekaźnikiem 230VAC 5A. VVK2 jest precyzyjnym przekaźnikiem kontrolującym w sposób ciągły oporność czujników wycieku wody zamontowanych na monitorowanej powierzchni (np. na podłodze, pod rurociągiem). Gdy czujnik/czujniki zostają zmoczone i ich opór spadnie poniżej wartości nastawionego punktu/poziomu załączenia alarmu (H lub L) automatycznie zostanie aktywowany alarm oraz zaświeci się dioda kontrolna. Kiedy czujnik/czujniki wyschną, a ich opór wzrośnie i przekroczy z powrotem poziom załączania alarmu, z uwzględnieniem histerezy przekaźnik alarmowy zostanie automatycznie zwolniony, a dioda kontrolna zostanie wyłączona. Urządzenie stwarza możliwość podłączenia do jednego VVK2 do kilku czujników wycieku wody równolegle (alarm kasowany jeśli R>300kohm).

 • VVA 1 - czujnik wycieku wody

  Czujniki wycieku wody VVA są używane z przekaźnikami VVK2 oraz LPH10. Czujnik VVA1 może być zainstalowany na monitorowanej powierzchni np. na podłodze.

 • VVA 2 - czujnik wycieku wody

  Czujniki wycieku wody VVA są używane z przekaźnikami VVK2 oraz LPH10. Czujnik VVA2 może być zainstalowany na monitorowanej powierzchni np. na podłodze.

 • VVA 3 - czujniki wycieku wody

  Czujniki wycieku wody VVA są używane z przekaźnikami VVK2 oraz LPH10. VVA3 mogą być zainstalowane np. na podłodze. Miejscu możliwego wystąpienia kondensacji pary lub wycieku wody. Czujnik w zestawie z taśmą przyczepną i 2m kabla podłączeniowego.

 • VVN 1 / VVN 2 - czujniki zalania / wycieku wody

  Czujniki wycieku wody VVN są używane z przekaźnikami VVK2 oraz LPH10. VVN mogą być zainstalowane np. na podłodze lub na spodniej stronie rurociągu, monitorowanego przed możliwym wystąpieniem kondensacji pary lub wycieku wody.