.

Storna jest własnością firmy iBros technic, jest dedykowana dla urządzeń Produal.

 

 

Transport towarów w 100% ubezpieczony.

Najczęstszy pomiar na instalacji wentylacji to ...?
A A A

Detekcja wycieku wody / zalania wodą

Detekcja wycieku wody jest użyteczna na jako ochrona, zapobieganie przed ewentualnymi zniszczeniami wywołanymi zalaniem wodą pomieszczeń, czy urządzeń elektrycznych.  Odpowiednie miejsca monitorowania powierzchni przed zalaniem wodą to np. powierzchnia rur i urządzeń instalacji klimatyzacji, ogrzewania, wody użytkowej, szczególnie tych przechodzących nad powierzchniami wrażliwymi na kontakt z wodą, podłoga pod urządzeniami instalacji ogrzewania i klimatyzacji, podłoga i kanały z kablami w serwerowniach, itd.

Gdy czujnik wycieku zostaje zmoczony jego rezystancja spada, a gdy wysycha opór wzrasta. Chociaż istnieje możliwość wpięcia czujników bezpośrednio w system monitorujący budynku/obiektu, zazwyczaj montuje się je w komplecie z jednym z dwóch dostępnych sterowników/przekaźników alarmowych. Do jednego sterownika/przekaźnika można podłączyć jeden lub kilka czujników wycieku w sposób równoległy. Przy podłączonej większej ilości czujników, wystarczy że tylko jeden z czujników zostanie zamoczony, a zostanie aktywowany dany przekaźnik alarmowy. Pozwala to na objęcie monitoringiem większej ilości punktów oraz na minimalizację kosztów instalacji. Precyzyjne sterowniki/przekaźniki kontrolują w sposób ciągły oporność czujników wycieku wody zamontowanych na monitorowanej powierzchni. Rozmieszczone na obiekcie czujniki oraz przekaźniki/sterowniki wycieku wody tworzą system detekcji wycieku wody /zalania wodą powierzchni.


Gdy czujnik lub czujniki podłączone do danego przekaźnika zostają zmoczone to :
  • w sterowniku/przekaźniku LPH10 , jeśli opór spadnie poniżej punktu alarmowego ok.<10kOhm, zapala się dioda sygnalizacyjna na obudowie, włącza się sygnał dźwiękowy oraz zostaje aktywowany przekaźnik alarmowy (NO/NC). Kasowanie sygnalizacji świetlnej oraz dźwiękowej umożliwia przycisk Reset, przekaźnik alarmowy zostanie automatycznie zwolniony gdy opór czujników z powrotem wzrośnie >30kOhm.
  • w sterowniku/przekaźniku VVK2, jeśli opór spadnie poniżej wartości nastawionego punktu/poziomu załączenia alarmu (H lub L) automatycznie zostanie aktywowany alarm oraz zaświeci się dioda kontrolna. Kiedy czujnik/czujniki wyschną, a ich opór wzrośnie i przekroczy z powrotem poziom załączania alarmu ale z uwzględnieniem histerezy, przekaźnik alarmowy zostanie automatycznie zwolniony, a dioda kontrolna zostanie wyłączona.


Dostępne modele sterowników/przekaźników alarmowych wody


Detektor wycieku wody na szynę DIN, z histerezą. Detektor zalania wodą Produal LPH10.
Model przekaźnika/sterownika:

detektor wycieku wody na szynę DIN

detektor wycieku wody naścienny

Sygnał wyjściowy:


Zasilanie:

Punkt załączania alarmu (czułość reakcji):
Zakres:

Obudowa:
Montaż:


Wyzwolenie alarmu:

Funkcja autokontroli:

przekaźnik alarmowy,
bezpotencjałowy zestyk przełączny 60V, 2A

24 Vac/dc, 2VA

wybieralny: LOW < 10 kOhm,
HIGH < 80 kOhm,
10/80...300 kOhm

IP20
na szynie DIN 35mm


przekaźnik No/Nc
sygnalizacja stanu diodą LED
alarm resetowany, gdy R > 300 kOhm.


autokontrola błędu podłączonego suchego czujnika (gry opór wzrośnie do 330kOhm aktywuje się alarm informujący o błędzie czujnika)

przekaźnik alarmowy,
zestyk przełączny 60Vdc, 0.3A rezystywne  NO/NC

24 Vac/dc (20...28 Vac/dc)

ok. < 10 kOhmIP20, ABS, 87x86x32mm
naścienny lub na standardowej puszcze (rozstaw otw.60mm)

przekaźnik No/Nc
alarm świetlny LED i dźwiękowy (brzęczyk), kasowanie stanu przyciskiem "Reset"; przekaźnik zwalniany gdy opór wzrośnie > 30kOhm
Kompatybilne czujniki wycieku wody: VVA1, VVA2, VVA3; VVN (taśmowe) VVA1, VVA2, VVA3; VVN (taśmowe)


Czujniki wycieku wody dostępne są w różnym wykonaniu
- punktowym lub taśmowym. Dobranie odpowiedniego typu zależy od miejsca montażu, obszaru monitorowanego i przeznaczenia. podczas normalnej pracy czujników rezystancja mieści się w granicach 100...300kOhm.

Czujniki wycieku wody Produal dla VVK i LPH10.


VVA1 1187020 czujnik wycieku wody z puszką podłączeniową IP54
VVA2 1187021 czujnik wycieku wody, z kablem podłączeniowym dł.2m
VVA3 1187026 czujnik wycieku wody podłużny 25 x 200mm z taśmą przyczepną oraz kablem 2m
VVN1 1187025 czujnik z taśmą bawełnianą, taśma dł. 1m oraz kabel 2m
VVN2 1187023 czujnik z taśmą bawełnianą, taśma dł. 2m oraz kabel 2mJeśli potrzebują Państwo szerszych informacji na ten temat prosimy o kontakt ».
Copyright (c) 2009... iBros technic