.

Storna jest własnością firmy iBros technic, jest dedykowana dla urządzeń Produal.

 

 

Transport towarów w 100% ubezpieczony.

Najczęstszy pomiar na instalacji wentylacji to ...?
A A A

Kontrolery do ochrony przed zamarzaniem / przegrzaniem

Kontrolery do ochrony przeciwoblodzeniowej i ochrony przed przegrzaniem.

 • JVA 24

  JVA 24 to urządzenia do ochrony przed zamarzaniem (elektroniczny frost guard) urządzeń w systemach rozprowadzania powietrza. Zabezpiecza system centrali wentylacyjnej przed zamarznięciem wody w wężownicy wodnej promiennika (nagrzewnicy wodnej).

 • JVS 24

  JVS 24 to urządzenia do ochrony przed zamarzaniem gł. wężownic wodnych w systemach rozprowadzania powietrza. Ich praca polega na aktywacji lub wyłączeniu systemu na podstawie ustawionego przez użytkownika zakresu temperatur, ale z możliwością ustawienia pewnego obszaru ograniczenia, w którym sygnał regulacyjny biegnący do elementu wykonawczego jest dostrajany.

 • PVA 24

  PVA 24 jest urządzeniem ochronnym, monitorującym i kontrolującym temperaturę w przewodach wentylacyjnych systemów rozprowadzania powietrza. Ochrona przed przegrzaniem, wysoką temperaturą. Wzrost wartości temperatury powyżej ustawionego punktu zadającego, uszkodzenie czujnika oraz brak zasilania zatrzymują dane urządzenia systemu rozprow. powietrza i generują alarm.

 • EJV 24-PT

  EJV 24-PT to urządzenia do ochrony przed zamarzaniem wężownic promienników (chłodnicy / nagrzewnicy) używanych w systemach rozprowadzania powietrza.

 • JV 24-PT

  JV24-PT to urządzenia do ochrony przed zamarzaniem wężownic chłodnic w systemach rozprowadzania powietrza. Pt1000.

 • PV 24-PT

  PV 24-PT jest urządzeniem chroniącym przed przegrzaniem, monitorującym i kontrolującym temperaturę w przewodach wentylacyjnych (systemów rozprowadzania powietrza).

 • USJ 24

  USJ 24 to urządzenia do ochrony przed zamarzaniem wężownic chłodnic używanych w systemach rozprowadzania powietrza.

 • EJV 24

  EJV 24 to urządzenia do ochrony przed zamarzaniem wężownic grzejnych chłodnic używanych w systemach rozprowadzania powietrza.

 • JV 24

  JV 24 to urządzenia do ochrony przed zamarzaniem wężownic chłodnic używanych w systemach rozprowadzania powietrza.