A A A

prędkości przepływu powietrza

Godne zaufania przetworniki prędkości przepływu powietrza IVL działają w oparciu o pomiar dokonywany sondą cieplno-oporową. Ta zasada pomiaru gwarantuje bardzo dobrą dokładność pomiaru już przy niskich wartościach prędkości przepływu powietrza m/s. Anemometry IVL przeznaczone są przede wszystkim do pomiarów prędkości i temperatury strumienia powietrza w powietrznych korytarzach i kanałach (m.in. przewodach wentylacyjnych). Przetworniki prędkości powietrza (anemometry) są dostępne dla różnych zakresów pomiarowych prędkości powietrza i z różną długością sondy (możliwa regulacja głębokość instalacji sondy pomiarowej w przewodzie) oraz w dwóch wersjach: z wyświetlaczem w obudowie lub bez.