A A A

PRZETWORNIKI POMIAROWE !
m/s Pa bar C %RH lux ppmCO ppmCO2

Przetwornikipomierowe dla sektora HVAC, BMS automatyki budynków i wszystkich aplikacji w których wymagany jest pomiar parametrów powietrza, wody, glikolu, olejów. W ofercie dostępne są przetworniki wilgotności, prędkości przepływu powietrza, ciśnienia, temperatury, oświetlenia, stężenia CO2, koncentracji CO. Zasadą dobrze pracującego systemu sterowania, kontroli jest dokładny i godny zaufania pomiar oraz detekcja parametrów kluczowych instalacji. Wysokiej jakości i nowoczesne przetworniki pomiarowe są tworzone także z myślą o ich łatwym i przyjaznym montażu oraz o długim okresie użytkowania.

 • prędkości przepływu powietrza

  Godne zaufania przetworniki prędkości przepływu powietrza IVL działają w oparciu o pomiar dokonywany sondą cieplno-oporową. Ta zasada pomiaru gwarantuje bardzo dobrą dokładność pomiaru już przy niskich wartościach prędkości przepływu powietrza m/s. Anemometry IVL przeznaczone są przede wszystkim do pomiarów prędkości i temperatury strumienia powietrza w powietrznych korytarzach i kanałach (m.in. przewodach wentylacyjnych). Przetworniki prędkości powietrza (anemometry) są dostępne dla różnych zakresów pomiarowych prędkości i z różną długością sondy (różna głębokość instalacji sondy pomiarowej w przewodzie) oraz w wersji z wyświetlaczem na obudowie lub bez.

 • różnicy ciśnienia powietrza

  Przetworniki piezorezystywne PEL do pomiaru ciśnienia różnicowego. Przetworniki różnicy ciśnienia są odpowiednie pomiarów ciśnienia i różnicy ciśnienia powietrza w systemach rozprowadzania powietrza oraz do kontroli nadciśnienia i podciśnienia w pomieszczeniach powietrza czystego (tzw. cleanroom'ach, m.in.w branży farmaceutycznej). Dzięki wielu zakresom pomiarowym przetworników PEL, możliwe jest odpowiednie dobranie produktu do potrzeb, w tym wymagających pomiarów niskiego ciśnienia (bardzo małych wartości ciśnienia Pa) jak i standardowych pomiarach systemów wentylacyjnych. Przetworniki są w wersjach z wyświetlaczem lub bez.

 • koncentracji CO2 i CO

  Nasze przetworniki koncentracji gazów są selektywne dla specyficznych gazów, co gwarantuje że otrzymana wartość pomiaru jest prawdziwa, np. ppm przy stężeniu CO2. Przetworniki dwutlenku węgla (carbon dioxide) CO2 są odpowiednie do pomiarów w środowisku wewnętrznym, w pomieszczeniach. Przetworniki posiadają auto kalibrację (ABCLogicTM). Dostępne sąw wersji z wyświetlaczem lub w obudowie bez wyświetlacza. Przetworniki tlenku węgla (carbon monoxide) odpowiednie do pomiaru CO w pomieszczeniach, w tym w garażach.

 • ciśnienia wody / glikolu

  Proponujemy przetworniki ciśnienia różnicowego oraz statycznego, które przeznaczone są do pomiarów zarówno w systemach ogrzewania jak i chłodzenia, w tym m.in. pomiaru ciśnienia pomp obiegowych c.o. i obiegów chłodniczych; np.wody glikolu olejów. Odpowiedni zakres pomiarowy może być wybrany w zależności od zapotrzebowania już na miejscu instalacji. Przetworniki są dostępne z wyświetlaczem w obudowie lub bez wyświetlacza.

 • poziomu oświetlenia

  Przetworniki poziomu oświetlenia stworzone do pomiarów w środowisku wewnętrznym oraz w warunkach zewnętrznych. Element czujnika reaguje na światło podobnie jak ludzkie oko. Wykorzystane rozwiązanie pozwala na dokładny pomiar również o zmierzchu. Zewnętrzne przetworniki z wbudowanym pomiarem temperatury ograniczają do minimum ilość okablowania i upraszczają montaż.

 • wilgotności i temperatury

  Przetworniki wilgotności i temperatury stworzone do pomiarów tych parametrów w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym, jak również w przewodach powietrznych instalacji wentylacji, klimatyzacji... Przetworniki wilgotności i temperatury są dostępne także w wersji z wyświetlaczem, który może wyświetlać obie wartości bądź jedną wybraną.

 • czujniki wiatru i deszczu

  Urządzenia do detekcji deszczu oraz pomiaru prędkości wiatru.