A A A

różnicy ciśnienia powietrza

Przetworniki piezorezystywne PEL są od 1991 pionierskimi, a obecnie sprawdzonymi rozwiązaniami pomiaru ciśnienia różnicowego. Przetworniki różnicy ciśnienia są odpowiednie pomiarów ciśnienia i różnicy ciśnienia powietrza w systemach rozprowadzania powietrza oraz do kontroli nadciśnienia i podciśnienia w pomieszczeniach powietrza czystego (tzw. cleanroom'ach, m.in.w branży farmaceutycznej). Dzięki wielu zakresom pomiarowym przetworników PEL, możliwe jest odpowiednie dobranie produktu do potrzeb, w tym wymagających pomiarów niskiego ciśnienia (bardzo małych wartości ciśnienia Pa) jak i standardowych pomiarach systemów wentylacyjnych. Przetworniki są w wersjach z wyświetlaczem lub bez wyświetlacza na obudowie.

 • Tabela porównawcza przetworniki ciśnienia (Pa)

  Zestawienie przetworników do pomiaru różnicy ciśnienia powietrza

 • PEL / PEL-N - przetwornik róznicy ciśnienia powietrza

  PEL - przetworniki różnicy niskiego ciśnienia przeznaczone głównie dla zastosowania w pomieszczeniach powietrza czystego / izolowanego oraz do instalacji powietrznych. Punkt zero w tym przetworniku utrzymywany jest stabilnie za pomocą funkcji automatycznego zerowania, regularnie sprawdzającej i eliminującej ewentualny dryf tego punktu. Zakresy pomiarowe wybieralne zworkami. Przetwornik posiada stała czasową uśredniania2s lub 8s. Model PEL - N ma wbudowany wyświetlacz cyfrowy z rozdzielczością 1Pa.

 • PEL 2000 / PEL2000-N - przetwornik róznicy ciśnień

  PEL 2000 - przetwornik różnicy ciśnienia wyprodukowany do kontroli ciśnienia w systemach rozprowadzania powietrza (wentylacji) oraz pomiaru ilości przepływającego powietrza. Sygnał wyjściowy może być wybrany spośród dwóch charakterystyk: liniowy w stosunku do różnicy ciśnienia lub liniowy do prędkości przepływu powietrza (objętościowo).  Punkt zero w przetworniku utrzymywany jest stabilnie za pomocą funkcji autozero, regularnie sprawdzającej i eliminującej ewentualny dryf tego punktu. Model PEL 2000-N ma wbudowany wyświetlacz cyfrowy z rozdzielczością 1Pa.

 • PEL 1000 / PEL1000-N - przetwornik róznicy ciśnień

  PEL 1000 to przetwornik różnicy niskiego ciśnienia (nadciśnienia, podciśnienia i różnicy ciśnienia) stworzony do monitorowania systemów rozprowadzania powietrza w tym wentylacji, kontroli i sterowania pracą wentylatorów oraz do monitorowania stopnia zabrudzenia filtrów (pomiar spadku ciśnienia na filtrze). Model PEL 1000-N ma wbudowany wyświetlacz cyfrowy z rozdzielczością 1Pa.

 • PEL 20K / PEL20K-N - przetwornik róznicy ciśnień

  PEL - przetworniki różnicy ciśnienia przeznaczone głównie dla zastosowania w pomieszczeniach powietrza czystego / izolowanego oraz do instalacji powietrznych. Posiadają możliwość wyboru sygnału 0-10V lub 4-20mA. Punkt zero w tym przetworniku utrzymywany jest stabilnie za pomocą funkcji automatycznego zerowania, regularnie sprawdzającej i eliminującej ewentualny dryf tego punktu. Model PEL - N ma wbudowany wyświetlacz cyfrowy z rozdzielczością 10Pa.

 • PELL / PELL-N - róznicowy przetwornik ciśnienia LON

  PELL to przetworniki różnicy ciśnienia LON przeznaczone głównie dla zastosowania w pomieszczeniach powietrza czystego / izolowanego oraz do instalacji powietrznych. Punkt zero w tym przetworniku utrzymywany jest stabilnie dzięki funkcji automatycznego zerowania, regularnie sprawdzającej i eliminującej ewentualny dryf tego punktu. Model PEL-N ma wbudowany wyświetlacz cyfrowy z rozdzielczością 1Pa.