.

Storna jest własnością firmy iBros technic, jest dedykowana dla urządzeń Produal.

 

 

Transport towarów w 100% ubezpieczony.

Najczęstszy pomiar na instalacji wentylacji to ...?
A A A

Słowa kluczowe / Tagi

Wyświetlono grupę produktów posiadającą cechę wspólną.

Tag: detektory

 • Detekcja wycieku wody / zalania wodą

  Detekcja wycieku wody jest użyteczna na jako ochrona, zapobieganie przed ewentualnymi zniszczeniami wywołanymi zalaniem wodą pomieszczeń, czy urządzeń elektrycznych.  Odpowiednie miejsca monitorowania powierzchni przed zalaniem wodą to np. powierzchnia rur i urządzeń instalacji klimatyzacji, ogrzewania, wody użytkowej, szczególnie tych przechodzących nad powierzchniami wrażliwymi na kontakt z wodą, podłoga pod urządzeniami instalacji ogrzewania i klimatyzacji, podłoga i kanały z kablami w serwerowniach, itd.

 • Czujniki obecności, ruchu i przyciski włączniki czasowe

  Czujniki obecności osób oraz detektory ruchu są wykorzystywane do monitoringu/nadzoru pomieszczeń oraz do sterowania systemów wentylacji i oświetlenia.

  Elektroniczne przełączniki czasowe są używane w wielu aplikacjach do uwarunkowanego w czasie sterowania ręcznego (kasującego nastawienia regulatora automatycznego) dowolnego procesu lub do sterowania zmiennego. Pozwalają wydłużyć czas pracy instalacji po opuszczeniu budynku o określony okres czasowy.

  Przyciski, włączniki, wyłączniki niskonapięciowe do instalacji.

 • Detekcja wycieku wody

  Detekcja przecieku wody jest użyteczna jako ochrona i zapobieganie ewentualnym zniszczeniom wywołanym zalaniem wodą pomieszczeń, urządzeń.  Odpowiednie miejsca do nadzorowania ewentualnego zalania wodą to np. powierzchnia podłogi pod urządzeniami instalacji wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji, serwerowni, itd. Tworzy to tzw. system detekcji wycieku wody, w tym np. obecności wody na podłodze.

  Gdy czujnik/czujniki zostają zmoczone ich opór spada, gdy czujnik/czujniki wyschną, ich opór wzrasta. Czujniki można wpinać bezpośrednio w system monitorujący, bądź wykorzystując przekaźniki alarmowe z histerezą VVK2 i detektor wody LPH10.