.

Storna jest własnością firmy iBros technic, jest dedykowana dla urządzeń Produal.

 

 

Transport towarów w 100% ubezpieczony.

Najczęstszy pomiar na instalacji wentylacji to ...?
A A A

Słowa kluczowe / Tagi

Wyświetlono grupę produktów posiadającą cechę wspólną.

Tag: oC

 • LEK 24

  Termostat różnicowy temperatury LEK 24 z dwoma wejściami dla zewnętrznych czujników temperatury. Również termostat różnicowy.

 • LK 24-PT

  Elektroniczny termostat LK 24-PT do sterowania temperaturą, z wejściem do podłaczenia dowolnego modelu zewnętrznego czujnika temperatury typu Pt1000.

 • HDH / HDH-N przetworniki dwutlenku wegla CO2

  Przetworniki HDH i HDH-N zostały stworzone do pomiarów, detekcji dwutlenku węgla CO2 oraz temperatury oC w pomieszczeniach suchych. Punkt zerowy czujnika CO2 jest regularnie i automatycznie kalibrowany z użyciem funkcji ABCLogic ™. W opcji możliwe jest wbudowanie dodatkowego czujnika pomiaru wilgotności względnej %RH. Wówczas jedno urządzenie naścienne dokonuje pomiaru CO2, oC, %RH i posiada wyjścia 0-10V. HDH z wstawioną opcją sterownika HDH-C posiada skalowalny zakres wyjsciowy do sterowania w systemach wentylacji (pracuje jak sterownik) oraz ma możliwość również manualnej kalibracji w niestandardowych warunkach pracy.

 • IVL 10 - przetworniki prędkości przepływu powietrza

  Przetwornik prędkości przepływu powietrza 0-10 m/s i temperatury 0-50 °C.

 • KLH 100 / KLH100-N - naścienne przetworniki wilgotności i temperatury

  KLH 100 pomieszczeniowy przetwornik wilgotności i temperatury. Posiada 2 wyjścia 0-10V. montaż naścienny, pokojowy.

 • TEFL radiowe czujniki temperatury

  Bezprzewodowe temperaturowe czujniki TEFL (1191010) przeznaczone są do pomiarów temperatury wewnątrz pomieszczeń, w środowisku wewnętrznym. Naścienne przetworniki pokojowe posiadają komunikację radiową o częstotliwości 868.30 MHz oraz litowe zasilanie bateryjne. Komunikacja radiowa pomiędzy przetwornikiem, a stacją bazową FLTA jest dwukierunkowa. Odczyty pomiarowe są transmitowane gdy nastąpi zmiana mierzonego parametru lub w stałym odstępie czasowym. Każdy czujnik TEFL jest konfigurowany indywidualnie z wewnętrznym numerem identyfikacyjnym (SID) oraz numerem identyfikacji stacji bazowej (MID). Adresowanie wykonuje się bezprzewodowo z użyciem konfiguratora FLSER.
  TEFL-P - posiada potencjometr regulacyjny w obudowie do zadawania sygnału.

  TELF-S5 - posiada wbudowany 5-pozycyjny (A-0-1-2-3) przełącznik w obudowie.

  [przetworniki wireless radiowe bezprzewodowe]

 • Kontrolery do ochrony przed zamarzaniem / przegrzaniem

  Kontrolery do ochrony przeciwoblodzeniowej i ochrony przed przegrzaniem.

 • Pt100

  Czujniki temperaturowe Pt100, sondy do pomiaru temperatury oporowe 100 ohm / 0°C.
  Pt100 jest elementem platynowym, z dodatnim współczynnikiem temperatury. Gdy temperatura wzrasta, wartość oporności również wzrasta. Nominalna rezystancja czujników wynosi 100 Ω / 0 °C, dokładność ±0.3 °C / 0 °C odpowiada standardom EN60751 B.  Rezystancja elementów czujnika wynosi w przybliżeniu 0.385 Ω / 1 °C. Pozostałe klasy dokładności dostępne na życzenie.

 • TEAT 1000

  TEAT jest czujnikiem zaprojektowanym do pomiaru temperatury wody grzewczej i chłodzącej.  Czujnik zawsze instaluje się w tulei ochronnej wykonanej ze stali nierdzewnej (AT80), kwasoodpornej (ATH80) lub mosiężnej (ATM80).

 • TEAT LL

  Przetwornik temperatury TEAT zaprojektowany specjalnie do detekcji temperatury wody grzewczej i chłodzącej. Czujnik jest zawsze instalowany w ochronnej osłonie ze stali nierdzewnej (AT80), z mosiądzu (ATM80), stali kwasoodpornej (ATH80) lub stali odpornej na wodę morską (ATS80). Pomiar temperatury wbudowanym czujnikiem Pt100 przetwarzany jest na sygnał prądowy 4..20mA. Zakresy wyjściowe są wybieralne zworkami.

 • TEAT LU

  Czujnik temperatury TEAT zaprojektowany specjalnie do detekcji temperatury wody grzewczej. Czujnik jest zawsze instalowany w ochronnej oprawie ze stali nierdzewnej (AT80), z mosiądzu (ATM80) lub stal kwasoodporną (ATH80).

 • TEAT NI1000-LG

  Czujnik temperatury TEAT zaprojektowany specjalnie do detekcji temperatury wody grzewczej. Czujnik jest zawsze instalowany w ochronnej oprawie ze stali nierdzewnej (AT80), z mosiądzu (ATM80) lub stal kwasoodporną (ATH80).

 • TEAT NTC10

  Czujniki temperatury TEAT zaprojektowane specjalnie do pomiaru temperatury wody grzewczej i chłodzącej. Czujniki są zawsze instalowane w ochronnej oprawie ze stali nierdzewnej (AT80), z mosiądzu (ATM80) lub stal kwasoodporną (ATH80).

 • TEAT NTC20

  Czujniki temperatury TEAT zaprojektowane specjalnie do pomiaru temperatury wody grzewczej. Czujniki są zawsze instalowane w ochronnej oprawie ze stali nierdzewnej (AT80), z mosiądzu (ATM80) lub stal kwasoodporną (ATH80).

 • TEAT PT100

  Czujnik temperatury TEAT zaprojektowany specjalnie do detekcji temperatury wody grzewczej. Czujnik jest zawsze instalowany w ochronnej oprawie ze stali nierdzewnej (AT80), z mosiądzu (ATM80) lub stal kwasoodporną (ATH80).

 • TEAT PT1000

  Czujnik temperatury TEAT zaprojektowany specjalnie do detekcji temperatury wody grzewczej. Czujnik jest zawsze instalowany w ochronnej oprawie ze stali nierdzewnej (AT80), z mosiądzu (ATM80) lub stal kwasoodporną (ATH80).

 • HLS 34 strefowy sterownik temperatury VAV z Modbus

  Sterownik strefowy HSL34 został stworzony specjalnie do indywidualnej regulacji temperatury w pomieszczeniu oraz aplikacji sterowania strefowego instalacją wentylacji VAV. Osoba w pomieszczeniu z użyciem dotykowych przycisków i wyświetlacza może nastawiać oczekiwaną  wartość temperatury i regulować prędkość wentylatora. HLS34 pracuje w dwóch trybach dzień/noc.
  HLS34 posiada interfejs komunikacyjny cyfrowy RS485 w trybie ModBusRTU umożliwiający wpięcie go dowiększego systemu BMS.

   

 • HLS 35 sterownik temperatury z Modbus, dla podłogowego ogrzewania/chłodzenia

  HLS 35 jest sterownikiem dla podłogowego ogrzewania i chłodzenia. HSL35 został stworzony specjalnie do indywidualnej regulacji temperatury w pokoju (z instalacją podlogową). Może być używany także, gdy wystepuje możliwość zamiany funkcji obiegu w okresie letnim z funkcji grzania na chłodzenie. Osoba w pomieszczeniu za pomocą czułych, zbliżeniowych przycisków i wyświetlacza może nastawiać wartość temperatury. Posiada wbudowaną komunikację RS-485 w trybie ModBus RTU.

 • IVL 02 - przetworniki prędkości przepływu powietrza

  Przetworniki prędkości przepływu powietrza 0-2 m/s i temperatury 0-50 °C.

 • KLK 100 / KLK100-N - kanałowe przetworniki wilgotności i temperatury

  KLK 100 przetwornik wilgotności i temperatury do pomiarów w przewodach wentylacyjnych. Posiada 2 wyjścia z możliwością wyboru rodzaju sygnału analogowego 0-10V lub 4-20mA. Zakresy 0...100%RH oraz -50...+50 °C !

 • LUX 34 - zewnętrzny przetwornik poziomu światła i temperatury

  LUX 34  przetwornik przeznaczony do detekcji poziomu światła oraz temperatury  na zewnątrz budynków (środowisko zewnętrzne) . Sygnały pomiarowe 2x 0-10V mogą być wykorzystane do kontroli / sterowania instalacji oświetlenia i ogrzewania. Zakresy: 0...1000 lux lub 0...10000 lux oraz -50...+50 °C.

 • TEFL-RH radiowe czujniki temperatury i wilgotności

  Bezprzewodowe czujniki wilgotności i temperatury TEFL-RH (1191020) przeznaczone są do pomiarów wewnątrz pomieszczeń, w środowisku wewnętrznym. Naścienne przetworniki pokojowe posiadają komunikację radiową o bezpiecznej częstotliwości 868.30 MHz oraz litowe zasilanie bateryjne. Komunikacja radiowa pomiędzy przetwornikiem, a stacją bazową FLTA jest dwukierunkowa. Odczyty pomiarowe są transmitowane gdy nastąpi zmiana mierzonego parametru lub w stałym odstępie czasowym. Każdy czujnik TEFL jest konfigurowany indywidualnie z wewnętrznym numerem identyfikacyjnym (SID) oraz numerem identyfikacji stacji bazowej (MID). Adresowanie wykonuje się bezprzewodowo z użyciem konfiguratora FLSER.
  Przykład: TEFL-RH-P-S5 - przetwornik bezprzewodowy z zasilaniem batrerią litową: pomiar temperatury i wilgotności, z potencjometrem (zadajnik) oraz 5-cio pozycyjnym przełącznikiem (zadajnik2). W sumie 4 sygnały.

 • TUNA 20 - przetwornik prędkości wiatru

  TUNA 20, anemometr ten został zaprojektowany specjalnie do pomiaru prędkości wiatru 0...20 m/s oraz temperatury zewnętrznej -50…50 °C. Sygnały wyjściowe wybieralne: 0...10V oraz 4...20mA.

 • Pt1000

  Czujniki temperaturowe Pt1000, sondy do pomiaru temperatury oporowe 1000 ohm / 0°C.
  Pt1000 jest elementem platynowym, z dodatnim współczynnikiem temperatury. Gdy temperatura wzrasta, wartość oporności również wzrasta. Nominalna rezystancja czujników wynosi 1000 Ω / 0 °C, dokładność ±0.3 °C / 0 °C odpowiada standardom EN60751 B.  Rezystancja elementów czujnika wynosi w przybliżeniu 3.85 Ω / 1 °C. Pozostałe klasy dokładności dostępne na życzenie.

 • TENA 1000

  Czujniki temperatury TENA zaprojektowane specjalnie dla pomiarów temperatury w układach regulacji ciepłej wody użytkowej, z szybkim czasem odpowiedzi na zmiany temperatury.

 • TENA LL

  Czujniki temperatury TENA zaprojektowane specjalnie dla pomiarów temperatury w układach regulacji ciepłej wody użytkowej, z szybkim czasem odpowiedzi na zmiany temperatury.

 • TENA LU

  Czujniki temperatury TENA zaprojektowane specjalnie dla pomiarów temperatury w układach regulacji ciepłej wody użytkowej, z szybkim czasem odpowiedzi na zmiany temperatury.

 • TENA NI1000-LG

  Czujniki temperatury TENA zaprojektowane specjalnie dla pomiarów temperatury w układach regulacji ciepłej wody użytkowej, z szybkim czasem odpowiedzi na zmiany temperatury.

 • TENA NTC10

  Czujniki temperatury TENA zaprojektowane specjalnie dla pomiarów temperatury w układach regulacji ciepłej wody użytkowej, z szybkim czasem odpowiedzi na zmiany temperatury.

 • TENA NTC20

  Czujniki temperatury TENA zaprojektowane specjalnie dla pomiarów temperatury w układach regulacji ciepłej wody użytkowej, z szybkim czasem odpowiedzi na zmiany temperatury.

 • TENA PT100

  Czujniki temperatury TENA zaprojektowane specjalnie dla pomiarów temperatury w układach regulacji ciepłej wody użytkowej, z szybkim czasem odpowiedzi na zmiany temperatury.

 • TENA PT1000

  Czujniki temperatury TENA zaprojektowane specjalnie dla pomiarów temperatury w układach regulacji ciepłej wody użytkowej, z szybkim czasem odpowiedzi na zmiany temperatury.

 • IVL 20 - przetworniki prędkości przepływu powietrza

  Przetworniki prędkości przepływu powietrza 0-20 m/s i temperatury 0-50 °C.

 • KLU 100 / KLU100-N - zewnętrzne przetworniki wilgotności i temperatury

  KLU 100 przetworniki wilgotności i temperatury do zastosowań, pomiarów w warunkach zewnętrznych (na zewnątrz budynków). Posiada 2 wyjścia z możliwością wyboru rodzaju sygnału analogowego 0-10V lub 4-20mA. Zakresy 0...100%RH oraz -50...+50 °C !

 • LUX 11 +NTC10/NTC20 - pasywne czujniki poziomu światła i temperatury na zewnątrz

  LUX 11 jest przetwornikiem detekcji poziomu oświetlenia i temperatury na zewnątrz budynków, w warunkach zewnętrznych. Poziom oświetlenia jest odczytywany przez fotorezystywny element, a temperatura termistorem NTC10 lub NTC20. Sygnał wyjściowy odpornościowy 30-3 kohm odpowiada poziomowi iluminacji 0...800 lux.

 • NTC10

  Czujniki temperaturowe NTC 10, sondy do pomiaru temperatury oporowe 10 kohm / 25 °C.
  NTC 10k jest elementem termistorowym, z ujemnym współczynnikiem temperatury. Gdy temperatura wzrasta, wartość oporności maleje. Nominalna rezystancja czujników wynosi 10kΩ / 25 °C, dokładność  ±0.25 °C / 25 °C.

 • TEKV NI1000-LG

  Czujniki temperatury TEKV zaprojektowane dla automatycznych systemów HVAC (wentylacji, ogrzewania, klimatyzacji) do monitoringu wężownic promienników w celu ochrony przed oblodzeniem, zamarzaniem. Czujniki z szybkim czasem odpowiedzi.

 • TEKV NTC10

  Czujniki temperatury TEKV zaprojektowane dla automatycznych systemów HVAC (wentylacji, ogrzewania, klimatyzacji) do monitoringu wężownic promienników w celu ochrony przed oblodzeniem, zamarzaniem. Czujniki z szybkim czasem odpowiedzi.

 • TEKV NTC20

  Czujniki temperatury TEKV zaprojektowane dla automatycznych systemów HVAC (wentylacji, ogrzewania, klimatyzacji) do monitoringu wężownic promienników w celu ochrony przed oblodzeniem, zamarzaniem. Czujniki z szybkim czasem odpowiedzi.

 • TEKV PT100

  Czujniki temperatury TEKV zaprojektowane dla automatycznych systemów HVAC (wentylacji, ogrzewania, klimatyzacji) do monitoringu wężownic promienników w celu ochrony przed oblodzeniem, zamarzaniem. Czujniki z szybkim czasem odpowiedzi.

 • TEKV PT1000

  Czujniki temperatury TEKV zaprojektowane dla automatycznych systemów HVAC (wentylacji, ogrzewania, klimatyzacji) do monitoringu wężownic promienników w celu ochrony przed oblodzeniem, zamarzaniem. Czujniki z szybkim czasem odpowiedzi.

 • TEP LU

  Czujniki temperatury TEP zaprojektowane dla pomiarów temperatury na powierzchni rur instalacji ogrzewania i chłodzenia. Czujnik kontaktowy jest montowany na rurze z użyciem regulowanej opaski zaciskowej.

 • HLS 33 / HLS 33-N sterownik strefowy temperatury

  HLS 33 jest pomieszczeniowym sterownikiem strefowym temperatury z 2- lub 3-stopniami (fazami). Jeden stopień przeznaczony dla ogrzewania i do dwóch stopni dla chłodzenia. Sterownik ten może być używany z siłownikami (elementami wykonawczymi) sterowanymi sygnałem 0...10V oraz 3-punktowo lub termicznie (PWM).

 • KLHJ 100 / KLHJ100-N - przetworniki wilgotności i temperatury z sondą na przewodzie

  KLHJ 100 przetworniki wilgotności i temperatury odpowiednie do pomiarów wewnątrz pomieszczeń oraz w przewodach wentylacyjnych. Posiadają 2 wyjścia z możliwością wyboru rodzaju sygnału analogowego 0-10V lub 4-20mA. Zakresy 0...100%RH oraz -50...+50 °C ! Sonda stalowa umieszczona na elastycznym kablu .

 • LUXL 2 - złożony przetwornik poziomu światła i temperatury

  LUXL 2 jest połączeniem przetwornika poziomu światła i czujnika temperatury dla zastosowania w instalacjach wykorzystujących komunikację LON. Sygnały poziomu oświetlenia i czujników temperatury są konwertowane na odpowiednie zmienne protokołu (SNVT) ECHELON LonTalk® i wysyłane do systemu regulacyjnego przez sieć LON.

 • TEUFL radiowy czujnik temperatury i ogólny 0-10V

  TEUFL jest radiowym czujnikiem (2 kanałów pomiarowych) temperatury i ogólny dla sygnału 0...10V, do zastosowań w szerokim spektrum warunków otoczenia, w tym na zewnątrz budynków. Wbudowany lub połączany zewnętrznie czujnik temperaturowy typu Pt1000 (dowolnego rodzaju np. sonda na kablu, z opaską). Wejście 0...10Vdc umożliwia podpięcie do TEUFL dowolnego przetwornika pomiarowego i transmisję jego sygnału np. pomiaru CO2, CO, prędkości wiatru, ciśnienia, temperatury... Zasięg transmisji radiowej do 500m w otwartej przestrzeni oraz do 100m w budynkach. Zasięg może być jeszcze zwiększony nawet 8-krotnie z użyciem repeterów FLREP.
  Zasilanie bateryjne litowe 3.6V AA. Komunikacja radiowa o częstotliwość 868.30 MHz. Obudowa o klasie ochrony IP54.

 • NTC20

  Czujniki temperaturowe NTC 10, sondy do pomiaru temperatury oporowe 20 kohm / 25 °C.

  NTC 20k jest elementem termistorowym, z ujemnym współczynnikiem temperatury. Gdy temperatura wzrasta, wartość oporności maleje. Nominalna rezystancja czujników wynosi 20kΩ / 25 °C, dokładność  ±0.25 °C / 25 °C.

 • TEP 1000

  Czujniki temperatury TEP zaprojektowane dla pomiarów temperatury na powierzchni rur instalacji ogrzewania i chłodzenia. Czujnik kontaktowy jest montowany na rurze z użyciem regulowanej opaski zaciskowej.

 • TEP LL

  Czujniki temperatury TEP zaprojektowane dla pomiarów temperatury na powierzchni rur instalacji ogrzewania i chłodzenia. Czujnik kontaktowy jest montowany na rurze z użyciem regulowanej opaski zaciskowej.

 • TESK LU

  Czujnik temperatury TESK stworzony specjalnie do pomiarów temperatury gazów spalinowych z kotłów i kotłowni.

 • TEV 1000

  Czujnik temperatury TEV zaprojektowany dla systemów automatyki HVAC, do monitoringu temperatury wężownic promienników (chłodnic) w ochronie przed zamarzaniem. Odpowiednie dla aplikacji, w których pożądany jest również szybki czas odpowiedzi (reakcji na zmianę temperatury). Wykonany ze stali kwasoodpornej. Komplet z króćcem R1/4”.

 • TEV LL

  Czujnik temperatury TEV zaprojektowany dla systemów automatyki HVAC, do monitoringu temperatury wężownic promienników (chłodnic/nagrzewnic) w ochronie przed zamarzaniem, oblodzeniem. Odpowiednie dla aplikacji, w których pożądany jest również szybki czas odpowiedzi. Wykonany ze stali kwasoodpornej. Komplet z króćcem R1/4”.

 • TEV NI 1000-LG

  Czujnik temperatury TEV zaprojektowany dla systemów automatyki HVAC, do monitoringu temperatury wężownic promienników (chłodnic/nagrzewnic) w ochronie przed zamarzaniem, oblodzeniem. Odpowiednie dla aplikacji, w których pożądany jest również szybki czas odpowiedzi. Wykonany ze stali kwasoodpornej. Komplet z króćcem R1/4”.

 • TEV NTC10

  Czujnik temperatury TEV zaprojektowany dla automatycznych systemów HVAC, do monitorowania temperatury wężownic promienników (chłodnic/nagrzewnic) w celu ochrony przeciwoblodzeniowej, przed zamarzaniem. Czujniki z szybkim czasem odpowiedzi. Komplet z króćcem R1/4”.

 • TEV NTC20

  Czujnik temperatury TEV zaprojektowany dla systemów automatyki HVAC, do monitoringu temperatury wężownic promienników (chłodnic) w ochronie przed zamarzaniem. Odpowiednie dla aplikacji, w których pożądany jest również szybki czas odpowiedzi. Wykonany ze stali kwasoodpornej. Komplet z króćcem R1/4”.

 • TEV PT100

  Czujnik temperatury TEV zaprojektowany dla systemów automatyki HVAC, do monitoringu temperatury wężownic promienników (chłodnic/nagrzewnic) w ochronie przed zamarzaniem, oblodzeniem. Odpowiednie dla aplikacji, w których pożądany jest również szybki czas odpowiedzi. Wykonany ze stali kwasoodpornej. Komplet z króćcem R1/4”.

 • TEV PT1000

  Czujnik temperatury TEV zaprojektowany dla systemów automatyki HVAC, do monitoringu temperatury wężownic promienników (chłodnic) w ochronie przed zamarzaniem. Odpowiednie dla aplikacji, w których pożądany jest również szybki czas odpowiedzi (reakcji na zmianę temperatury). Wykonany ze stali kwasoodpornej. Komplet z króćcem R1/4”.

 • HLS 33-EXT / HLS 33-N-EXT sterownik strefowy

  HLS 33-EXT HLS 33 jest pomieszczeniowym sterownikiem strefowym temperatury z 2- lub 3-stopniami (fazami). Jeden stopień przeznaczony dla ogrzewania i do dwóch stopni dla chłodzenia. Sterownik ten może być używany z siłownikami (elementami wykonawczymi) sterowanymi sygnałem 0...10V oraz 3-punktowo lub termicznie (PWM).

 • KLUFL radiowy przetwornik temperatury i wilgotności

  KLUFL jest zewnętrznym, radiowym przetwornikiem temperatury i wilgotności, do zastosowania również w warunkach zewnętrznych. W sumie, mogą być przesyłane bezprzewodowo przez przetwornik, aż 3 kanały pomiarowe (sygnały pomiarowe): wilgotność, temperatura oraz poziom oświetlenia (przez podłączenie zewnętrznego czujnika Lux11). Przetwornik posiada wbudowany czujnik temperatury oraz pomiar wilgotności względnej %RH. Zasięg transmisji radiowej bez repeterów wynosi do 500m w otwartej przestrzeni oraz do 100m w budynkach (zależnie od rodzaju ścian). Jeśli zachodzi potrzeba, zasięg może być zwiększony nawet 8-krotnie z użyciem repeterów FLREP. Komunikacja radiowa pomiędzy przetwornikiem, a stacją bazową jest dwukierunkowa. Zasilanie bateryjne litowe 3.6V AA. Komunikacja radiowa o częstotliwości 868.30 MHz. Obudowa PC IP54. [przetworniki wireless radiowe bezprzewodowe]

 • KLUL 2 - Lon przetwornik wilgotności i temp. IP65

  KLUL2 przetworniki wilgotności i temperatury dla zastosowań z siecią LON. KLUL2 może być także używany jako analogowy przetwornik (wyjścia = 0…10V sygnał analogowy) bez podłączania do sieci LON. Czujniki chronione filtrem spiekany. Obudowa IP65.

 • NTC 1800 - NTC 1.8

  Czujniki temperaturowe NTC 1.8, sondy do pomiaru temperatury oporowe.
  NTC 1800ohm  jest elementem termistorowym, z ujemnym współczynnikiem temperatury. Gdy temperatura wzrasta, wartość oporności maleje. Nominalna rezystancja czujników wynosi 1,8kΩ w 25 °C (1800 ohm / 25°C), dokładność  ±0.3 °C / 25 °C.

 • TEHR LU

  Naścienne, pomieszczeniowe przetworniki temperatury TEHR zaprojektowane do pomiarów temperatury wewnątrz pomieszczeń.
  (Możliwa rozbudowana konfiguracja według formularza). TEHR-LU posiada wyjście sygnału 0...10Vdc.

 • TEKY 1000

  Czujniki temperatury TEKY stworzone dla automatycznych systemów HVACR (ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa) do pomiaru temperatury urządzeń chłodniczych.

 • TEP NI1000-LG

  Czujniki temperatury TEP zaprojektowane dla pomiarów temperatury na powierzchni rur instalacji ogrzewania i chłodzenia. Czujnik kontaktowy jest montowany na rurze z użyciem regulowanej opaski zaciskowej.

 • TEP NTC10

  Czujniki temperatury TEP zaprojektowane dla pomiarów temperatury na powierzchni rur instalacji ogrzewania i chłodzenia. Czujnik kontaktowy jest montowany na rurze z użyciem regulowanej opaski zaciskowej.

 • TEP NTC20

  Czujniki temperatury TEP zaprojektowane dla pomiarów temperatury na powierzchni rur instalacji ogrzewania i chłodzenia. Czujnik kontaktowy jest montowany na rurze z użyciem regulowanej opaski zaciskowej.

 • TEP PT100

  Czujniki temperatury TEP zaprojektowane dla pomiarów temperatury na powierzchni rur instalacji ogrzewania i chłodzenia. Czujnik kontaktowy jest montowany na rurze z użyciem regulowanej opaski zaciskowej.

 • TEP PT1000

  Czujniki temperatury TEP zaprojektowane dla pomiarów temperatury na powierzchni rur instalacji ogrzewania i chłodzenia. Czujnik kontaktowy jest montowany na rurze z użyciem regulowanej opaski zaciskowej.

 • TESK LL

  Czujnik temperatury TESK stworzony specjalnie do pomiarów temperatury gazów spalinowych z kotłów i kotłowni.

 • HLS 21 / HLS 21-N sterownik pokojowy

  HLS 21 jest pomieszczeniowym sterownikiem temperatury, z 2-stopniami, do regulacji grzewania i chłodzenia w pomieszczeniu przy instalacji z termicznymi siłownikami zworów/przepustnic (z termicznymi elementami wykonawczymi - PWM)

 • NI 1000 LG

  Czujniki temperaturowe NI1000-LG, sondy do pomiaru temperatury oporowe 1000 ohm / 0°C.

  Ni 1000 LG jest elementem niklowym, z dodatnim współczynnikiem temperatury. Gdy temperatura wzrasta, wartość oporności również wzrasta. Nominalna rezystancja czujników wynosi 1000 Ω / 0 °C, dokładność ±0.4 °C / 0 °C.

 • POMIARY TEMPERATURY, czujniki Pt100 Pt1000 NTC 10k NTC 20k NTC1800 PTC1000 0-10V 4-20mA

  Posiadamy, niemal wszystkie rodzaje czujników temp. wykorzystywanych w instalacjach HVACR ogrzewania i chłodzenia, ciepłej wody użytkowej, przeciw-zamrożeniowych, wentylacyjnych, gazów spalinowych, ogrzew. podłogowych, w pomieszczeniach.Różne zakresy, szybki czas odpowiedzi. Dostarczane w kompletach z elementami montażowymi: z króćcami gwintowanymi R1/2” R1/4”, z elastyczną płytką, na opasce...


  Czujniki typu: NTC10, NTC20, PT100, PT1000, NI1000 LG, NI1000 (DIN), NTC 1.8, KP 10, 4-20mA, 0-10V, PTC1000.

 • TEHR 1000

  Naścienne czujniki temperatury TEHR zaprojektowane do pomiarów temperatury wewnątrz pomieszczeń.
  (Możliwa rozbudowana konfiguracja według formularza) TEHR PTC1000

 • TEHR LL

  Naścienne przetworniki temperatury TEHR zaprojektowane do pomiarów temperatury wewnątrz pomieszczeń.
  (Możliwa rozbudowana konfiguracja według formularza). TEHR-LL posiada wyjście sygnału 4....20mA.

 • TEHR LU-N

  Naścienne przetworniki temperatury TEHR-N z wyświetlaczem zaprojektowane do pomiarów temperatury wewnątrz pomieszczeń.
  (Możliwa rozbudowana konfiguracja według formularza). TEHR-LL-N posiada wyjście sygnału 0...10V oraz wbudowany  wyświetlacz temperatury.

 • TEPK NI1000-LG

  Czujniki temperatury TEPK zaprojektowane dla pomiarów temperatury na powierzchni rur instalacji ogrzewania i chłodzenia. Czujnik kontaktowy jest montowany na rurze z użyciem regulowanej opaski zaciskowej.

 • TEPK NTC10

  Czujniki temperatury TEPK zaprojektowane dla pomiarów temperatury na powierzchni rur instalacji ogrzewania i chłodzenia. Czujnik kontaktowy jest montowany na rurze z użyciem regulowanej opaski zaciskowej.

 • TEPK NTC20

  Czujniki temperatury TEPK zaprojektowane dla pomiarów temperatury na powierzchni rur instalacji ogrzewania i chłodzenia. Czujnik kontaktowy jest montowany na rurze z użyciem regulowanej opaski zaciskowej.

 • TEPK PT100

  Czujniki temperatury TEPK zaprojektowane dla pomiarów temperatury na powierzchni rur instalacji ogrzewania i chłodzenia. Czujnik kontaktowy jest montowany na rurze z użyciem regulowanej opaski zaciskowej.

 • TEPK PT1000

  Czujniki temperatury TEPK zaprojektowane dla pomiarów temperatury na powierzchni rur instalacji ogrzewania i chłodzenia. Czujnik kontaktowy jest montowany na rurze z użyciem regulowanej opaski zaciskowej.

 • HLS 21-EXT / HLS 21-EXT sterownik pokojowy

  HLS 21-EXT / HSL 21-N-EXT jest 2-stopniowym pomieszczeniowym sterownikiem temperatury z zewnętrznie podłaczanym czujnikiem temperaturowym typu NTC10, do instalacji ogrzewania i chłodzenia, do zastosowania z termicznymi siłownikami zworowymi/przepustnic (termicznymi elementami wykonawczymi) (PWM).

 • HS 2.2 sterownik uniwersalny naścienny z wejściem 0...10V

  HS 2.2 to uniwersalny sterownik nascienny przeznaczony do sterowania m.in. ciśnieniem, różnicą ciśnienia, temperaturą lub wilgotnością. Wejście 0…10 Vdc odpowiada zakresowi 0…100%. Wyświetlacz można wyskalować płynnie dla oczekiwanego zakresu pomiarowego w Pa, kPa, ºC, bar, m/s, lux, CO2 lub CO. Stąd, istnieje  możliwość podłączenia sygnału napięciowego z dowolnego przetwornika pomiarowego jednego z powyższych parametrów.   Możliwość podłączenia siłownika zaworu /przepustnicy sterowanego: 3-punktowo, termicznie lub sygnałem napięciowym 0…10V.

 • TEHR LL-N

  Naścienne przetworniki temperatury TEHR-N z wyświetlaczem zaprojektowane do pomiarów temperatury wewnątrz pomieszczeń.
  (Możliwa rozbudowana konfiguracja według formularza). TEHR-LL-N posiada wyjście sygnału 4....20mA oraz wbudowany  wyświetlacz temperatury.

 • TEHU 1000

  TEHU jest czujnikiem temperaturowym przeznaczonym dla układów automatyki HVAC do pomiaru temperatury w pomieszczeniu. Czujnik dobrze komponuje się z innymi produktami montowanymi do puszki instalacyjnej na ścianie.

 • TEKY NI1000-LG

  Czujniki temperatury TEKY stworzone dla automatycznych systemów HVACR (ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa) do pomiaru temperatury urządzeń chłodniczych.

 • TEKY NTC10

  Czujniki temperatury TEKY stworzone dla automatycznych systemów HVACR (ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa) do pomiaru temperatury urządzeń chłodniczych.

 • TEKY NTC20

  Czujniki temperatury TEKY stworzone dla automatycznych systemów HVACR (ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa) do pomiaru temperatury urządzeń chłodniczych.

 • TEKY PT100

  Czujniki temperatury TEKY stworzone dla automatycznych systemów HVACR (ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa) do pomiaru temperatury urządzeń chłodniczych.

 • TEKY PT1000

  Czujniki temperatury TEKY stworzone dla automatycznych systemów HVACR (ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa) do pomiaru temperatury urządzeń chłodniczych.

 • TEU LU

  TEU LU to przetworniki temperaturowe przeznaczone dla automatycznych układów sterowania instalacji HVAC do pomiaru temperatury zewnętrznej, na zewnątrz budynku.Odporny na warunki środowiskowe. Sygnał wyjściowy 0...10Vdc.

 • TEHR NI1000-LG

  Naścienne czujniki temperatury TEHR zaprojektowane do pomiarów temperatury wewnątrz pomieszczeń.
  (Możliwa rozbudowana konfiguracja według formularza) Element czujnika Ni1000-LG.

 • TEHR NTC10

  Naścienne czujniki temperatury TEHR zaprojektowane do pomiarów temperatury wewnątrz pomieszczeń. Najczęściej wykorzystywany czujnik w systemach BMS, HVAC. (Możliwa indywidualna konfiguracja rozszerzeń według formularza). Element czujnika NTC10.

   

 • TEHR NTC20

  Naścienne czujniki temperatury TEHR zaprojektowane do pomiarów temperatury wewnątrz pomieszczeń.
  (Możliwa rozbudowana konfiguracja według formularza). Element czujnika NTC20.

 • TEK LU

  Czujniki temperatury TEK stworzone dla automatycznych układów sterowania wentylacji do pomiarów temperatury w przewodach wentylacyjnych (kanałach wentylacyjnych). Czujnik jest instalowany na przewodzie wentylacyjnym z możliwością regulacji głębokości zanurzenia sondy, dzięki elastycznej płytce montażowej (kołnierz) w zestawie.

 • TESK PT100

  Czujniki temperatury TESK stworzone do pomiarów temperatury gazów spalinowych z kotłów, spalin z kotłowni.

 • TESK PT1000

  Czujnik temperatury TESK stworzony specjalnie do pomiarów temperatury gazów spalinowych z kotłów i kotłowni.

 • TEU 1000

  TEU to czujniki temperaturowe przeznaczone dla automatycznych układów sterowania systemów HVAC do pomiaru temperatury zewnętrznej, na zewnątrz budynku.Odporny na warunki środowiskowe.

 • TEU LL

  TEU LL to przetworniki temperaturowe przeznaczone dla automatycznych układów sterowania instalacji HVAC do pomiaru temperatury zewnętrznej, na zewnątrz budynku.Odporny na warunki środowiskowe. Sygnał wyjściowy prądowy 4...20 mA.

 • czujniki z wyjściem 0-10V

  Czujniki temperaturowe z analogowym sygnałem wyjściowym napięciowym 0-10V.
  3-przewodowe przetworniki prądowe zamieniają rezystancję wewnętrznych czujników Pt100 na sygnał wyjściowy analogowy prądowy napięciowy 0-10V. Napięcie pracy wynosi 20-28Vac/dc. Główną zaletą naszych przetworników temperaturowych jest możliwość wybierania zakresów pomiarowych podczas instalacji systemu. Dostępne są z opcjonalnym wyświetlaczem o rozdzielczości 0.1 (w opcji).

 • TEHR NI1000-LG-P

  Naścienne czujniki temperatury TEHR-P zaprojektowane do pomiarów temperatury wewnątrz pomieszczeń. Posiadają wbudowany potencjometr regulacyjny do zadawania temperatury (zadajnik temperatury). Najczęściej wykorzystywany czujnik w systemach BMS, HVAC. (Możliwa rozbudowana konfiguracja według formularza).Element czujnika Ni100-LG.

 • TEHR NTC10-P

  Naścienne czujniki temperatury TEHR-P zaprojektowane do pomiarów temperatury wewnątrz pomieszczeń. Posiadają wbudowany potencjometr regulacyjny do zadawania temperatury (zadajnik temperatury). Najczęściej wykorzystywany czujnik w systemach BMS, HVAC. (Możliwa rozbudowana konfiguracja według formularza).Element czujnika NTC10.

 • TEHR NTC20-P

  Naścienne czujniki temperatury TEHR-P zaprojektowane do pomiarów temperatury wewnątrz pomieszczeń. Posiadają wbudowany potencjometr regulacyjny do zadawania temperatury (zadajnik temperatury). Najczęściej wykorzystywany czujnik w systemach BMS, HVAC. (Możliwa rozbudowana konfiguracja według formularza).Element czujnika NTC20.

 • TEHR PT100

  Naścienne czujniki temperatury TEHR zaprojektowane do pomiarów temperatury wewnątrz pomieszczeń.
  (Możliwa rozbudowana konfiguracja według formularza). Element czujnika Pt100.

 • TEHR PT100-P

  Naścienne czujniki temperatury TEHR-P zaprojektowane do pomiarów temperatury wewnątrz pomieszczeń. Posiadają wbudowany potencjometr regulacyjny do zadawania temperatury (zadajnik temperatury). Najczęściej wykorzystywany czujnik w systemach BMS, HVAC. (Możliwa rozbudowana konfiguracja według formularza).Element czujnika Pt100.

 • TEHR PT1000

  Naścienne czujniki temperatury TEHR zaprojektowane do pomiarów temperatury wewnątrz pomieszczeń. Najczęściej wykorzystywany czujnik w systemach BMS, HVAC. (Możliwa indywidualna konfiguracja rozszerzeń według formularza). Element czujnika Pt1000.

 • TEK LL

  Czujniki temperatury TEK stworzone dla automatycznych układów sterowania wentylacji do pomiarów temperatury w przewodach wentylacyjnych (kanałach wentylacyjnych). Czujnik jest instalowany na przewodzie wentylacyjnym z możliwością regulacji głębokości zanurzenia sondy, dzięki elastycznej płytce montażowej (kołnierz) w zestawie.

 • TEKA LU

  Przewodowe/kanałowe przetworniki temperatury TEKA przeznaczone są do pomiaru rzeczywistej średniej temperatury w dużych przewodach wentylacyjnych, szerokich kanałach powietrznych. TEKA LU posiada wyjście sygnału napięciowego 0...10V. Długość sondy 3 metry.

 • TES 1000

  Czujniki temperaturowe TES zaprojektowane dla automatycznych układów sterowania systemów HVACR (wentylacji, ogrzewania, klimatyzacji oraz chłodnictwa), specjalnie do pomiarów temperatury w trudnych warunkach, jak np. w saunach, chłodniach, mroźniach, magazynach. Obudowa wykonana z wodoodpornego aluminium, o klasie ochrony IP76, z wysoką wytrzymałością mechaniczną dla sondy.

 • czujniki z wyjściem 4-20mA

  Czujniki temperaturowe z analogowym sygnałem wyjściowym prądowym 4-20mA.
  2-przewodowe przetworniki prądowe zamieniają rezystancję wewnętrznych czujników Pt100 na sygnał wyjściowy analogowy prądowy 4...20mA. Napięcie pracy wynosi 12-35Vdc. Główną zaletą przetworników temperaturowych jest możliwość wybierania zakresów pomiarowych podczas instalacji systemu. Dostępne są z opcjonalnym wyświetlaczem o rozdzielczości 0.1 (w opcji).

 • PTC1000

  Czujniki temperaturowe PTC1000, sondy do pomiaru temperatury, termistor 1000ohm PTC / 25°C.
  PTC 1000 jest elementem termistorowym, z dodatnim współczynnikiem temperatury. Gdy temperatura wzrasta, wartość oporności również wzrasta. Nominalna rezystancja czujników wynosi 1000 Ω / 25 °C, dokładność ±1.3 °C / 25 °C.

 • TEHR PT1000-P

  Naścienne czujniki temperatury TEHR-P zaprojektowane do pomiarów temperatury wewnątrz pomieszczeń. Posiadają wbudowany potencjometr regulacyjny do zadawania temperatury (zadajnik temperatury). Najczęściej wykorzystywany czujnik w systemach BMS, HVAC. (Możliwa rozbudowana konfiguracja według formularza). Element czujnika Pt1000.

 • TEHU NI1000-LG

  TEHU jest czujnikiem temperaturowym przeznaczonym dla układów automatyki HVAC do pomiaru temperatury w pomieszczeniu. Czujnik dobrze komponuje się z innymi produktami montowanymi do puszki instalacyjnej na ścianie. Element pomiarowy NI1000-LG. Nominalna rezystancja 1000 ohm przy temperaturze 0°C.

 • TEHU NTC10

  TEHU jest czujnikiem temperaturowym przeznaczonym dla układów automatyki HVAC do pomiaru temperatury w pomieszczeniu. Czujnik dobrze komponuje się z innymi produktami montowanymi do puszki instalacyjnej na ścianie.

 • TEHU NTC20

  TEHU jest czujnikiem temperaturowym przeznaczonym dla układów automatyki HVAC do pomiaru temperatury w pomieszczeniu. Czujnik dobrze komponuje się z innymi produktami montowanymi do puszki instalacyjnej na ścianie.

 • TEK 1000

  Czujniki temperatury TEK stworzone dla automatycznych układów sterowania wentylacji do pomiarów temperatury w przewodach wentylacyjnych (kanałach wentylacyjnych). Czujnik jest instalowany na przewodzie wentylacyjnym z możliwością regulacji głębokości zanurzenia sondy, dzięki elastycznej płytce montażowej (kołnierz) w zestawie.

 • TEKA LL

  Przewodowe/kanałowe przetworniki temperatury TEKA przeznaczone są do pomiaru rzeczywistej średniej temperatury w dużych przewodach wentylacyjnych, szerokich kanałach powietrznych. TEKA LL posiada wyjście sygnału prądowego 4...20mA. Długość sondy 3 metry.

 • TEKA LU-500

  Przewodowe/kanałowe czujniki temperatury TEKA-500 przeznaczone są do pomiaru średniej temperatury w dużych przewodach wentylacyjnych, szerokich kanałach powietrznych.

 • JVA 24

  JVA 24 to urządzenia do ochrony przed zamarzaniem (elektroniczny frost guard) urządzeń w systemach rozprowadzania powietrza. Zabezpiecza system centrali wentylacyjnej przed zamarznięciem wody w wężownicy wodnej promiennika (nagrzewnicy wodnej).

 • TEHU PT100

  TEHU jest czujnikiem temperaturowym przeznaczonym dla układów automatyki HVAC do pomiaru temperatury w pomieszczeniu. Czujnik dobrze komponuje się z innymi produktami montowanymi do puszki instalacyjnej na ścianie.

 • TEHU PT1000

  TEHU jest czujnikiem temperaturowym przeznaczonym dla układów automatyki HVAC do pomiaru temperatury w pomieszczeniu. Czujnik dobrze komponuje się z innymi produktami montowanymi do puszki instalacyjnej na ścianie.

 • TEKA 1000

  Przewodowe/kanałowe czujniki temperatury TEKA przeznaczone są do pomiaru średniej temperatury w dużych przewodach wentylacyjnych, szerokich kanałach powietrznych.

 • TEKA LL-500

  Przewodowe/kanałowe czujniki temperatury TEKA-500 przeznaczone są do pomiaru średniej temperatury w dużych przewodach wentylacyjnych, szerokich kanałach powietrznych.

 • TEMV LU

  Czujniki temperaturowe TEMV zaprojektowano dla automatycznych układów sterowania systemów HVAC do ochrony wężownic wodnych promienników (chłodnic/nagrzewnic) przed oblodzeniem, zamarzaniem (przeciwoblodzeniowe) oraz do pomiaru temperatury wody na powrocie z urządzeń wentylacyjnych, grzewczych, chłodzących.

 • TEU NI1000-LG

  TEU to czujniki temperaturowe przeznaczone dla automatycznych układów sterowania instalacji HVAC, w systemach BMS do pomiaru temperatury zewnętrznej, na zewnątrz budynku.Odporny na warunki środowiskowe.

 • TEU NTC 1.8

  TEU to czujniki temperaturowe przeznaczone dla automatycznych układów sterowania instalacji HVAC, w systemach BMS do pomiaru temperatury zewnętrznej, na zewnątrz budynku.Odporny na warunki środowiskowe.

 • TEU NTC10

  TEU to czujniki temperaturowe przeznaczone dla automatycznych układów sterowania instalacji HVAC, w systemach BMS do pomiaru temperatury zewnętrznej, na zewnątrz budynku.Odporny na warunki środowiskowe.

 • TEU NTC20

  TEU to czujniki temperaturowe przeznaczone dla automatycznych układów sterowania instalacji HVAC, w systemach BMS do pomiaru temperatury zewnętrznej, na zewnątrz budynku.Odporny na warunki środowiskowe.

 • TEU PT100

  TEU to czujniki temperaturowe przeznaczone dla automatycznych układów sterowania instalacji HVAC, w systemach BMS do pomiaru temperatury zewnętrznej, na zewnątrz budynku.Odporny na warunki środowiskowe.

 • Charakterystyki czujników

 • JVS 24

  JVS 24 to urządzenia do ochrony przed zamarzaniem gł. wężownic wodnych w systemach rozprowadzania powietrza. Ich praca polega na aktywacji lub wyłączeniu systemu na podstawie ustawionego przez użytkownika zakresu temperatur, ale z możliwością ustawienia pewnego obszaru ograniczenia, w którym sygnał regulacyjny biegnący do elementu wykonawczego jest dostrajany.

 • TEKA 1000-500

  Przewodowe/kanałowe czujniki temperatury TEKA-500 przeznaczone są do pomiaru średniej temperatury w dużych przewodach wentylacyjnych, szerokich kanałach powietrznych.

 • TEKV LU

  Czujniki temperatury TEKV zaprojektowane dla automatycznych systemów HVAC (wentylacji, ogrzewania, klimatyzacji) do monitoringu wężownic promienników w celu ochrony przed oblodzeniem, zamarzaniem. Czujniki z szybkim czasem odpowiedzi.

 • TEMV LL

  Czujniki temperaturowe TEMV zaprojektowano dla automatycznych układów sterowania systemów HVAC do ochrony wężownic wodnych promienników (chłodnic/nagrzewnic) przed oblodzeniem, zamarzaniem (przeciwoblodzeniowe) oraz do pomiaru temperatury wody na powrocie z urządzeń wentylacyjnych, grzewczych, chłodzących.

 • TES NI1000-LG

  Czujniki temperaturowe TES zaprojektowane dla automatycznych układów sterowania systemów HVACR (wentylacji, ogrzewania, klimatyzacji oraz chłodnictwa), specjalnie do pomiarów temperatury w trudnych warunkach, jak np. w saunach, chłodniach, mroźniach, magazynach. Obudowa wykonana z wodoodpornego aluminium, o klasie ochrony IP76, z wysoką wytrzymałością mechaniczną dla sondy.

 • TES NTC10

  Czujniki temperaturowe TES zaprojektowane dla automatycznych układów sterowania systemów HVACR (wentylacji, ogrzewania, klimatyzacji oraz chłodnictwa), specjalnie do pomiarów temperatury w trudnych warunkach, jak np. w saunach, chłodniach, mroźniach, magazynach. Obudowa wykonana z wodoodpornego aluminium, o klasie ochrony IP76, z wysoką wytrzymałością mechaniczną dla sondy.

 • TES NTC20

  Czujniki temperaturowe TES zaprojektowane dla automatycznych układów sterowania systemów HVACR (wentylacji, ogrzewania, klimatyzacji oraz chłodnictwa), specjalnie do pomiarów temperatury w trudnych warunkach, jak np. w saunach, chłodniach, mroźniach, magazynach. Obudowa wykonana z wodoodpornego aluminium, o klasie ochrony IP76, z wysoką wytrzymałością mechaniczną dla sondy.

 • TES PT100

  Czujniki temperaturowe TES zaprojektowane dla automatycznych układów sterowania systemów HVACR (wentylacji, ogrzewania, klimatyzacji oraz chłodnictwa), specjalnie do pomiarów temperatury w trudnych warunkach, jak np. w saunach, chłodniach, mroźniach, magazynach. Obudowa wykonana z wodoodpornego aluminium, o klasie ochrony IP76, z wysoką wytrzymałością mechaniczną dla sondy.

 • TEU PT1000

  TEU to czujniki temperaturowe przeznaczone dla automatycznych układów sterowania instalacji HVAC, w systemach BMS do pomiaru temperatury zewnętrznej, na zewnątrz budynku.Odporny na warunki środowiskowe.

 • PVA 24

  PVA 24 jest urządzeniem ochronnym, monitorującym i kontrolującym temperaturę w przewodach wentylacyjnych systemów rozprowadzania powietrza. Ochrona przed przegrzaniem, wysoką temperaturą. Wzrost wartości temperatury powyżej ustawionego punktu zadającego, uszkodzenie czujnika oraz brak zasilania zatrzymują dane urządzenia systemu rozprow. powietrza i generują alarm.

 • TEK NI1000-LG

  Czujniki temperatury TEK stworzone dla automatycznych układów sterowania wentylacji do pomiarów temperatury w przewodach wentylacyjnych (kanałach wentylacyjnych). Czujnik jest instalowany na przewodzie wentylacyjnym z możliwością regulacji głębokości zanurzenia sondy, dzięki elastycznej płytce montażowej (kołnierz) w zestawie.

 • TEK NTC10

  Czujniki temperatury TEK stworzone dla automatycznych układów sterowania wentylacji do pomiarów temperatury w przewodach wentylacyjnych (kanałach wentylacyjnych). Czujnik jest łatwo instalowany na przewodzie wentylacyjnym lub w centrali dzięki elastycznej płytce montażowej (kołnierz) w zestawie. Głębokości zanurzenia sondy regulowana.

 • TEK NTC20

  Czujniki temperatury TEK stworzone dla automatycznych układów sterowania wentylacji do pomiarów temperatury w przewodach wentylacyjnych (kanałach wentylacyjnych). Czujnik jest instalowany na przewodzie wentylacyjnym z możliwością regulacji głębokości zanurzenia sondy, dzięki elastycznej płytce montażowej (kołnierz) w zestawie.

 • TEMV 1000

  Czujniki temperaturowe TEMV zaprojektowano dla automatycznych układów sterowania systemów HVAC do ochrony wężownic wodnych promienników (chłodnic/nagrzewnic) przed oblodzeniem, zamarzaniem (przeciwoblodzeniowe) oraz do pomiaru temperatury wody na powrocie z urządzeń wentylacyjnych, grzewczych, chłodzących.

 • TEMV 1000+LL

  Czujniki temperaturowe TEMV zaprojektowano dla automatycznych układów sterowania systemów HVAC do ochrony wężownic wodnych promienników (chłodnic/nagrzewnic) przed oblodzeniem, zamarzaniem (przeciwoblodzeniowe) oraz do pomiaru temperatury wody na powrocie z urządzeń wentylacyjnych, grzewczych, chłodzących.

 • TES PT1000

  Czujniki temperaturowe TES zaprojektowane dla automatycznych układów sterowania systemów HVACR (wentylacji, ogrzewania, klimatyzacji oraz chłodnictwa), specjalnie do pomiarów temperatury w trudnych warunkach, jak np. w saunach, chłodniach, mroźniach, magazynach. Obudowa wykonana z wodoodpornego aluminium, o klasie ochrony IP76, z wysoką wytrzymałością mechaniczną dla sondy.

 • EJV 24-PT

  EJV 24-PT to urządzenia do ochrony przed zamarzaniem wężownic promienników (chłodnicy / nagrzewnicy) używanych w systemach rozprowadzania powietrza.

 • TEK PT100

  Czujniki temperatury TEK stworzone dla automatycznych układów sterowania wentylacji do pomiarów temperatury w przewodach wentylacyjnych (kanałach wentylacyjnych). Czujnik jest instalowany na przewodzie wentylacyjnym z możliwością regulacji głębokości zanurzenia sondy, dzięki elastycznej płytce montażowej (kołnierz) w zestawie.

 • TEK PT1000

  Czujniki temperatury TEK stworzone dla automatycznych układów sterowania wentylacji do pomiarów temperatury w przewodach wentylacyjnych (kanałach wentylacyjnych). Czujnik jest instalowany na przewodzie wentylacyjnym, z możliwością regulacji głębokości zanurzenia sondy, dzięki elastycznej płytce montażowej (kołnierz) dostarczanej w zestawie.

 • TEKHA NI1000-LG

  Czujniki temperaturowe TEKHA z kablem zaprojektowane dla automatycznych układów w instalacjach wentylacji, w tym do pomiaru temperatury w przewodach wentylacyjnych. Czujniki są instalowane w przewodzie wentylacyjnym z użyciem regulowanej, elastycznej płytki montażowej (kołnierza), co pozwala na optymalne położenie sondy w kanale wentylacyjnym.

 • TEKHA NTC10

  Czujniki temperaturowe TEKHA z kablem zaprojektowane dla automatycznych układów w instalacjach wentylacji, w tym do pomiaru temperatury w przewodach wentylacyjnych. Czujniki są instalowane w przewodzie wentylacyjnym z użyciem regulowanej, elastycznej płytki montażowej (kołnierza), co pozwala na optymalne położenie sondy w kanale wentylacyjnym.

 • TEKHA NTC20

  Czujniki temperaturowe TEKHA z kablem zaprojektowane dla automatycznych układów w instalacjach wentylacji, w tym do pomiaru temperatury w przewodach wentylacyjnych. Czujniki są instalowane w przewodzie wentylacyjnym z użyciem regulowanej, elastycznej płytki montażowej (kołnierza), co pozwala na optymalne położenie sondy w kanale wentylacyjnym.

 • TEKHA PT100

  Czujniki temperaturowe TEKHA z kablem zaprojektowane dla automatycznych układów w instalacjach wentylacji, w tym do pomiaru temperatury w przewodach wentylacyjnych. Czujniki są instalowane w przewodzie wentylacyjnym z użyciem regulowanej, elastycznej płytki montażowej (kołnierza), co pozwala na optymalne położenie sondy w kanale wentylacyjnym.

 • TEKV 1000

  Czujniki temperatury TEKV zaprojektowane dla automatycznych systemów HVAC (wentylacji, ogrzewania, klimatyzacji) do monitoringu wężownic promienników w celu ochrony przed oblodzeniem, zamarzaniem. Czujniki z szybkim czasem odpowiedzi.

 • TEKV LL

  Czujniki temperatury TEKV zaprojektowane dla automatycznych systemów HVAC (wentylacji, ogrzewania, klimatyzacji) do monitoringu wężownic promienników w celu ochrony przed oblodzeniem, zamarzaniem. Czujniki z szybkim czasem odpowiedzi.

 • JV 24-PT

  JV24-PT to urządzenia do ochrony przed zamarzaniem wężownic chłodnic w systemach rozprowadzania powietrza. Pt1000.

 • TEKA NI1000-LG

  Przewodowe/kanałowe czujniki temperatury TEKA przeznaczone są do pomiaru średniej temperatury w dużych przewodach wentylacyjnych, szerokich kanałach powietrznych.

 • TEKA NTC10

  Przewodowe/kanałowe czujniki temperatury TEKA przeznaczone są do pomiaru średniej temperatury w dużych przewodach wentylacyjnych, szerokich kanałach powietrznych.

 • TEKA NTC20

  Przewodowe/kanałowe czujniki temperatury TEKA przeznaczone są do pomiaru średniej temperatury w dużych przewodach wentylacyjnych, szerokich kanałach powietrznych.

 • TEKA PT100

  Przewodowe/kanałowe czujniki temperatury TEKA przeznaczone są do pomiaru średniej temperatury w dużych przewodach wentylacyjnych, szerokich kanałach powietrznych.

 • TEKHA PT1000

  Czujniki temperaturowe TEKHA z kablem zaprojektowane dla automatycznych układów w instalacjach wentylacji, w tym do pomiaru temperatury w przewodach wentylacyjnych. Czujniki są instalowane w przewodzie wentylacyjnym z użyciem regulowanej, elastycznej płytki montażowej (kołnierza), co pozwala na optymalne położenie sondy w kanale wentylacyjnym.

 • PV 24-PT

  PV 24-PT jest urządzeniem chroniącym przed przegrzaniem, monitorującym i kontrolującym temperaturę w przewodach wentylacyjnych (systemów rozprowadzania powietrza).

 • TEKA NI1000-LG-500

  Przewodowe/kanałowe czujniki temperatury TEKA-500 przeznaczone są do pomiaru średniej temperatury w dużych przewodach wentylacyjnych, szerokich kanałach powietrznych.

 • TEKA NTC10-500

  Przewodowe/kanałowe czujniki temperatury TEKA-500 przeznaczone są do pomiaru średniej temperatury w dużych przewodach wentylacyjnych, szerokich kanałach powietrznych.

 • TEKA NTC20-500

  Przewodowe/kanałowe czujniki temperatury TEKA-500 przeznaczone są do pomiaru średniej temperatury w dużych przewodach wentylacyjnych, szerokich kanałach powietrznych.

 • TEKA PT100-500

  Przewodowe/kanałowe czujniki temperatury TEKA-500 przeznaczone są do pomiaru średniej temperatury w dużych przewodach wentylacyjnych, szerokich kanałach powietrznych.

 • TEKA PT1000

  Przewodowe/kanałowe czujniki temperatury TEKA przeznaczone są do pomiaru średniej temperatury w dużych przewodach wentylacyjnych, szerokich kanałach powietrznych.

 • TEKA PT1000-500

  Przewodowe/kanałowe czujniki temperatury TEKA-500 przeznaczone są do pomiaru średniej temperatury w dużych przewodach wentylacyjnych, szerokich kanałach powietrznych.

 • TEMV 1000+PT100

  Czujniki temperaturowe TEMV zaprojektowano dla automatycznych układów sterowania systemów HVAC do ochrony wężownic wodnych promienników (chłodnic/nagrzewnic) przed oblodzeniem, zamarzaniem (przeciwoblodzeniowe) oraz do pomiaru temperatury wody na powrocie z urządzeń wentylacyjnych, grzewczych, chłodzących.

 • TEMV NI1000-LG

  Czujniki temperaturowe TEMV zaprojektowano dla automatycznych układów sterowania systemów HVAC do ochrony wężownic wodnych promienników (chłodnic/nagrzewnic) przed oblodzeniem, zamarzaniem (przeciwoblodzeniowe) oraz do pomiaru temperatury wody na powrocie z urządzeń wentylacyjnych, grzewczych, chłodzących.

 • TEMV NTC10

  Czujniki temperaturowe TEMV zaprojektowano dla automatycznych układów sterowania systemów HVAC do ochrony wężownic wodnych promienników (chłodnic/nagrzewnic) przed oblodzeniem, zamarzaniem (przeciwoblodzeniowe) oraz do pomiaru temperatury wody na powrocie z urządzeń wentylacyjnych, grzewczych, chłodzących.

 • TEMV NTC20

  Czujniki temperaturowe TEMV zaprojektowano dla automatycznych układów sterowania systemów HVAC do ochrony wężownic wodnych promienników (chłodnic/nagrzewnic) przed oblodzeniem, zamarzaniem (przeciwoblodzeniowe) oraz do pomiaru temperatury wody na powrocie z urządzeń wentylacyjnych, grzewczych, chłodzących.

 • USJ 24

  USJ 24 to urządzenia do ochrony przed zamarzaniem wężownic chłodnic używanych w systemach rozprowadzania powietrza.

 • EJV 24

  EJV 24 to urządzenia do ochrony przed zamarzaniem wężownic grzejnych chłodnic używanych w systemach rozprowadzania powietrza.

 • TEMV 1000+NTC10

  Czujniki temperaturowe TEMV zaprojektowano dla automatycznych układów sterowania systemów HVAC do ochrony wężownic wodnych promienników (chłodnic/nagrzewnic) przed oblodzeniem, zamarzaniem (przeciwoblodzeniowe) oraz do pomiaru temperatury wody na powrocie z urządzeń wentylacyjnych, grzewczych, chłodzących.

 • TEMV 1000+NTC20

  Czujniki temperaturowe TEMV zaprojektowano dla automatycznych układów sterowania systemów HVAC do ochrony wężownic wodnych promienników (chłodnic/nagrzewnic) przed oblodzeniem, zamarzaniem (przeciwoblodzeniowe) oraz do pomiaru temperatury wody na powrocie z urządzeń wentylacyjnych, grzewczych, chłodzących.

 • TEMV PT1000

  Czujniki temperaturowe TEMV zaprojektowano dla automatycznych układów sterowania systemów HVAC do ochrony wężownic wodnych promienników (chłodnic/nagrzewnic) przed oblodzeniem, zamarzaniem (przeciwoblodzeniowe) oraz do pomiaru temperatury wody na powrocie z urządzeń wentylacyjnych, grzewczych, chłodzących.

 • JV 24

  JV 24 to urządzenia do ochrony przed zamarzaniem wężownic chłodnic używanych w systemach rozprowadzania powietrza.

 • TEMV 1000+PT1000

  Czujniki temperaturowe TEMV zaprojektowano dla automatycznych układów sterowania systemów HVAC do ochrony wężownic wodnych promienników (chłodnic/nagrzewnic) przed oblodzeniem, zamarzaniem (przeciwoblodzeniowe) oraz do pomiaru temperatury wody na powrocie z urządzeń wentylacyjnych, grzewczych, chłodzących.

 • prędkości przepływu powietrza

  Godne zaufania przetworniki prędkości przepływu powietrza IVL działają w oparciu o pomiar dokonywany sondą cieplno-oporową. Ta zasada pomiaru gwarantuje bardzo dobrą dokładność pomiaru już przy niskich wartościach prędkości przepływu powietrza m/s. Anemometry IVL przeznaczone są przede wszystkim do pomiarów prędkości i temperatury strumienia powietrza w powietrznych korytarzach i kanałach (m.in. przewodach wentylacyjnych). Przetworniki prędkości powietrza (anemometry) są dostępne dla różnych zakresów pomiarowych prędkości i z różną długością sondy (różna głębokość instalacji sondy pomiarowej w przewodzie) oraz w wersji z wyświetlaczem na obudowie lub bez.

 • koncentracji CO2 i CO

  Nasze przetworniki koncentracji gazów są selektywne dla specyficznych gazów, co gwarantuje że otrzymana wartość pomiaru jest prawdziwa, np. ppm przy stężeniu CO2. Przetworniki dwutlenku węgla (carbon dioxide) CO2 są odpowiednie do pomiarów w środowisku wewnętrznym, w pomieszczeniach. Przetworniki posiadają auto kalibrację (ABCLogicTM). Dostępne sąw wersji z wyświetlaczem lub w obudowie bez wyświetlacza. Przetworniki tlenku węgla (carbon monoxide) odpowiednie do pomiaru CO w pomieszczeniach, w tym w garażach.

 • poziomu oświetlenia

  Przetworniki poziomu oświetlenia stworzone do pomiarów w środowisku wewnętrznym oraz w warunkach zewnętrznych. Element czujnika reaguje na światło podobnie jak ludzkie oko. Wykorzystane rozwiązanie pozwala na dokładny pomiar również o zmierzchu. Zewnętrzne przetworniki z wbudowanym pomiarem temperatury ograniczają do minimum ilość okablowania i upraszczają montaż.

 • wilgotności i temperatury

  Przetworniki wilgotności i temperatury stworzone do pomiarów tych parametrów w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym, jak również w przewodach powietrznych instalacji wentylacji, klimatyzacji... Przetworniki wilgotności i temperatury są dostępne także w wersji z wyświetlaczem, który może wyświetlać obie wartości bądź jedną wybraną.