.

Storna jest własnością firmy iBros technic, jest dedykowana dla urządzeń Produal.

 

 

Transport towarów w 100% ubezpieczony.

Najczęstszy pomiar na instalacji wentylacji to ...?
A A A

Słowa kluczowe / Tagi

Wyświetlono grupę produktów posiadającą cechę wspólną.

Tag: przekaźniki

 • LEK 24

  Termostat różnicowy temperatury LEK 24 z dwoma wejściami dla zewnętrznych czujników temperatury. Również termostat różnicowy.

 • LK 24-PT

  Elektroniczny termostat LK 24-PT do sterowania temperaturą, z wejściem do podłaczenia dowolnego modelu zewnętrznego czujnika temperatury typu Pt1000.

 • Wieloprzekaźnikowe moduły sterujący pracą silnika np.wentylatora 3-biegowego

  Moduł sterujący praca wentylatora z 3-stopniami prędkościPolecamy Państwa uwadze 2 moduły z wbudowanymi wieloma przekaźnikami do sterowania pracą wentylatorów (silników).
  FCRY-3» Wejście sygnał napięciowy 0...10Vdc; Wyjścia: 3x przekaźniki 230V (NO) z reg.histerezą.
  FCRY-3-R» Wejście sygnał rezystancyjny 3...7 kOhm; Wyjścia: 3x przekaźniki 230V (NO) i 1x 24V (NO).
  Dla każdego z wbudowanych przekaźników można niezalażnie określić wartość (sygnału wejściowego) załączenia danego przekaźnia (np. biegu/prędkości wentylatora). Moduł posiada zabezpieczenie, które pozwala na załączenie tylko jednego przekaźnika w danym momencie. Moduły te używane są m.in. w regulacji VAV.  Więcej o FCRY-3» oraz FCRY-3-R»

 • AR 1 przekaźnik pomocniczy

  Przekaźnik pomocniczy AR1 przetwarzający sygnał sterujący prądowy 24Vac lub 24Vdc na wyjście bezpotencjałowe. Posiada jeden stycznik zwierny (NO) 230V, 10A. [moduł rozszerzający]

 • LPH 10 - przekaźnik wycieku wody / zalania wodą

  Detektor wycieku wody z wbudowanym sygnalizatorem dźwiękowym (brzęczykiem), diodą LED i przyciskiem wyzerowania alarmu. Detektor LPH 10 monitoruje w sposób ciągły rezystancję czujnika wycieku wody (lub czujników) zamontowanego na kontrolowanej powierzchni (np. na podłodze, pod rurociągiem). Gdy czujnik zostanie zmoczony, jego rezystancja spada, zapala się dioda sygnalizacyjna na obudowie, włącza się sygnał dźwiękowy oraz zostaje aktywowany przekaźnik alarmowy (NO/NC).

 • VVK 2 - przekaźnik wycieku wody / zalania wodą

  Moduł przekaźnikowy wycieku wody dla czujników wycieku wody VVA1, VVA2 and VVN2, zasilanie 24Vac, z przekaźnikiem 230VAC 5A. VVK2 jest precyzyjnym przekaźnikiem kontrolującym w sposób ciągły oporność czujników wycieku wody zamontowanych na monitorowanej powierzchni (np. na podłodze, pod rurociągiem). Gdy czujnik/czujniki zostają zmoczone i ich opór spadnie poniżej wartości nastawionego punktu/poziomu załączenia alarmu (H lub L) automatycznie zostanie aktywowany alarm oraz zaświeci się dioda kontrolna. Kiedy czujnik/czujniki wyschną, a ich opór wzrośnie i przekroczy z powrotem poziom załączania alarmu, z uwzględnieniem histerezy przekaźnik alarmowy zostanie automatycznie zwolniony, a dioda kontrolna zostanie wyłączona. Urządzenie stwarza możliwość podłączenia do jednego VVK2 do kilku czujników wycieku wody równolegle (alarm kasowany jeśli R>300kohm).

 • FCRY-3 wieloprzekaźnikowy moduł sterujący, wejście napięciowe

  FCRY-3 jest modułem wieloprzekaźnikowym, przeznaczonym do sterowania silnikiem elektrycznym, np. wentylatorem z 3-stopniami prędkości. Moduł ma 1 wejście 0..10Vdc (sygnał wejściowy sterujący) oraz 3 wyjścia przekaźnikowe  230Vac 10A rezystywne. Wartości napięcia załączające poszczególne przekaźniki są regulowane potencjometrami. Moduł posiada równiez regulowaną Histerezę.

 • PJR 4 - przekaźnik elektroniczny

  PJR 4 przekaźnik elektroniczny do średnich obciążeń (do 4A). Wejście 24Vac/dc, wyjście 230Vac <4A.

 • FCRY-3-R wieloprzekaźnikowy moduł sterujący, wejście rezystancyjne

  FCRY-3 jest modułem wieloprzekaźnikowym, przeznaczonym do sterowania silnikiem np. wentylatorem z 3-stopniami prędkości. Moduł posiada 1 wejście rezystancyjne 3...7 kOhm (sygnał sterujący) oraz 3 wyjścia przekaźnikowe 230Vac 10A rez. i jedno przekaźnikowe 24Vac/dc.

 • PLT 24 - czujnik ruchu

  PLT 24 (24 Vac/dc) jest detektorem pasywnej podczerwieni do monitoringu obecności osób w pomieszczeniu na podstawie detekcji ciepłoty ciała i ruchu człowieka. posiada dwa tryby pracy: detekcja ruchu / czujnik zajętości. Regulowana płytka montażowa i wkręty są dostarczane w zestawie. PLT 24-K to model do montażu na suficie. Zasilanie 24Vac/dc.

 • PR 50/440 - przekaźnik elektroniczny

  PR 50/440 przekaźnik elektroniczny do dużych obciążeń (do 25A). Sterowane obciążenie 230...400Vac <25A.

 • PLT 12 - czujnik ruchu

  PLT 12 jest detektorem pasywnej podczerwieni (PIR) do monitoringu obecności osób w pomieszczeniu na podstawie detekcji ciepłoty ciała i ruchu ludzi. Element czujnika reaguje na zmiany temperatury w obszarze monitorowanej przestrzeni. Podstawa montażowa i wkręty są dostarczane w zestawie. Zasilanie 12Vdc.

   

 • RY 1 przekaźnik pomocniczy

  Przekaźnik pomocniczy sterowany napięciem. Posiada jeden zestyk przełączny przekaźnikowy 230Vac 10A rezystywy. Sygnał sterujący 24Vac/dc. [moduł rozszerzający]

 • STS 1 - sterownik proporcjonalny w czasie

  STS 1 steruje proporcjonalnie w czasie (czas załączenia do czasu wyłączenia) mocą elektryczną nagrzewnic w cyklu 20 sekundowym. Posiada wejście dla sygnału analogowego 0-10V, bezpośrednie sterowanie obciążenia 230Vac do 4A.

 • VK10 - przekaźnik sgnalizacyjny do 0...10Vdc z IVL

  VK 10 przełącznik (sygnalizator alarmowy) jest najczęściej używany z anemometrami - przetwornikami prędkości powietrza IVL.  VK10 "alarmuje", gdy prędkość powietrza spada poniżej wartości zadanej (nastawionej). VK10 może być również używany jako standardowy przekaźnik prądowy dla sygnału wejściowego napięciowego 0-10V.

 • LAP1 / LAP5 / LAP10 - przełączniki / włączniki czasowe

  Elektroniczne włączniki/wyłączniki czasowe pozwalają w prosty i funkcjonalny sposób zapewnić oszczędność energii w instalacjach wentylacji, oświetleniowych i bojlerach. Na przełączniku umiejscowione są indywidualne lampki sygnalizacji czasu pracy. Zasilanie 24V lub 230V. Przełączniki posiadają zestyk bezpotencjałowy 230Vac 10A rezyst.
  Przycisk może wydłuż czas pracy instalacji po opuszczeniu budynku, może być użyty w systemach BMS.

 • RY 1-K przekaźnik pomocniczy z wtykanym gniazdem

  Przekaźnik pomocniczy sterowany napięciem. Posiada jeden zestyk przełączny przekaźnikowy 230Vac 10A rezystywy. Sygnał sterujący 24Vac/dc. Posiada wtykane gniazdo podłączeniowe. [Moduł rozszerzający]

 • RY 1-KK przekaźnik pomocniczy z sterowaniem ręcznym

  Przekaźnik pomocniczy z manualnym, ręcznym przełącznikiem on/off/auto kasującym nastawienie regulatora automatycznego. Posiada jeden zestyk przełączny przekaźnikowy 230Vac 10A rezystywy. Sygnał sterujący 24Vac/dc.

 • RY 1-U przekaźnik sterowany napięciem

  RY1-U moduł przekaźnika sterowanego napięciem, sygnałem regulacyjnym 0..10Vdc. Regulowana histereza. Posiada jeden zestyk przełączny przekaźnika 230Vac 10A (rezyst.) [moduł rozszerzający]

 • RY 1-U-K przekaźnik sterowany napięciem

  RY1-U-K moduł przekaźnika sterowanego sygnałem napięciowym, z wtykanym terminalem do podłączania przewodów. Posiada jeden zestyk przełączny przekaźnika 230Vac 10A rezyst.  Sterowany sygnałem analogowym 0..10Vdc. Regulacja nastawy ręczna 0...10V. [moduł rozszerzający]

 • RYV 16-U przekaźnik sterowany napięciem

  RYV 16-U moduł przekaźnika 16A sterowanego napięciem. Posiada jeden zestyk przełączny przekaźnika 230Vac 16A (rezyst.), sygnał sterujący 0..10Vdc. Regulowana punkt zadający w zakresie 0...10V oraz histereza 0.2...1.0V.

 • RYVA 16 przekaźnik pomocniczy

  RY 1 oraz AR 1 są przekaźnikami z napięciem uzwojenia 24 Vac/dc. RYVA 16 stworzony do włączania/wyłączania (on/off) świetlówek z transformatorami. Przetwarzają sygnał sterujący prądowy 24Vac lub 24Vdc na wyjście bezpotencjałowe. Zestyk 230V 16A.

 • Przekaźniki (moduły)

  Produkujemy moduły przekaźnikowe, które sa odpowiednie np. dla sterowania oświetleniem lub ogrzewaniem (230Vac). Moduły przekaźnikowe mogą być sterowane napięciem wejściowym 24Vac/dc lub regulowane sygnałem analogowym napięciowym 0-10Vdc.  W ofercie :przekaźniki kontrolowane napięciem, przekaźniki pomocnicze, przekaźniki sterujące ...

 • JVA 24

  JVA 24 to urządzenia do ochrony przed zamarzaniem (elektroniczny frost guard) urządzeń w systemach rozprowadzania powietrza. Zabezpiecza system centrali wentylacyjnej przed zamarznięciem wody w wężownicy wodnej promiennika (nagrzewnicy wodnej).

 • JVS 24

  JVS 24 to urządzenia do ochrony przed zamarzaniem gł. wężownic wodnych w systemach rozprowadzania powietrza. Ich praca polega na aktywacji lub wyłączeniu systemu na podstawie ustawionego przez użytkownika zakresu temperatur, ale z możliwością ustawienia pewnego obszaru ograniczenia, w którym sygnał regulacyjny biegnący do elementu wykonawczego jest dostrajany.

 • PVA 24

  PVA 24 jest urządzeniem ochronnym, monitorującym i kontrolującym temperaturę w przewodach wentylacyjnych systemów rozprowadzania powietrza. Ochrona przed przegrzaniem, wysoką temperaturą. Wzrost wartości temperatury powyżej ustawionego punktu zadającego, uszkodzenie czujnika oraz brak zasilania zatrzymują dane urządzenia systemu rozprow. powietrza i generują alarm.

 • EJV 24-PT

  EJV 24-PT to urządzenia do ochrony przed zamarzaniem wężownic promienników (chłodnicy / nagrzewnicy) używanych w systemach rozprowadzania powietrza.

 • JV 24-PT

  JV24-PT to urządzenia do ochrony przed zamarzaniem wężownic chłodnic w systemach rozprowadzania powietrza. Pt1000.

 • PV 24-PT

  PV 24-PT jest urządzeniem chroniącym przed przegrzaniem, monitorującym i kontrolującym temperaturę w przewodach wentylacyjnych (systemów rozprowadzania powietrza).

 • USJ 24

  USJ 24 to urządzenia do ochrony przed zamarzaniem wężownic chłodnic używanych w systemach rozprowadzania powietrza.

 • EJV 24

  EJV 24 to urządzenia do ochrony przed zamarzaniem wężownic grzejnych chłodnic używanych w systemach rozprowadzania powietrza.

 • JV 24

  JV 24 to urządzenia do ochrony przed zamarzaniem wężownic chłodnic używanych w systemach rozprowadzania powietrza.